WINTERTALING

Nieuws & Blogs

Alle
Corporate M&A
Vastgoed & Bouwrecht
Geschillen & Insolventie
Overige
Artikel NRC 14 juli 2015: Martin Lambregts & Dennis Evertsz - Aanval van fiscus op Airbnb: vrees niet
Vandaag verscheen in het NRC het opiniestuk van Martin Lambregts en Dennis Evertsz. Strekking van het artikel: voor de fiscus hoeven Airbnb verhuurders niet te vrezen. Artikel NRC 14 juli 2015: Martin Lambregts & Dennis Evertsz – Aanval van fiscus op Airbnb: vrees niet
Workshop Wet werk en zekerheid Wintertaling - 21 mei 2015
Op 21 mei 2015 heeft er een geslaagde workshop plaatsgevonden van de sectie Arbeidsrecht van Wintertaling. De workshop ging over de wijzigingen van de Wet werk en zekerheid die zullen gaan intreden op 1 juli 2015. Hieronder kunt u de handouts van de presentaties van Jennifer Horsten en Wilfred Groustra vinden. WWZ De transitievergoeding 21 mei 2015 Jennifer Horsten WWZ Het Nieuwe Ontslagrecht 21 mei...
Wintertaling aanbevolen in de Legal 500
The Legal 500, een vooraanstaand en internationaal instituut dat al meer dan 20 jaren de kwaliteit van advocatenkantoren over de hele wereld onderzoekt, heeft Wintertaling opgenomen in zijn editie van 2015. In de EMEA editie 2015 van de Legal 500 wordt Wintertaling aanbevolen voor ‘Corporate and M&A’ in Nederland.
Wintertaling adviseert SPIE bij overname Numac Groep
SPIE breidt fors uit door overname Numac Groep (bron: ANP) BREDA, Nederland, May 1, 2015 /PRNewswire SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, maakt de acquisitie bekend van de Numac Groep. Een strategische overname, waarmee SPIE zijn positie verstevigt in het oosten van Nederland. (meer…)
De fiscale boetegrondslag bij omkering en verzwaring van de bewijslast - Artikel Martin Lambregts
Verschenen in het Weekblad voor Fiscaal Recht op 5 maart 2015, samen geschreven met A.A. Kan. Als een belastingplichtige geen of onjuiste gegevens aanlevert bij de Belastingdienst dan kan de Belastingdienst een belastingaanslag opleggen die gebaseerd is op een schatting, met omkering van de bewijslast. (meer…)
Afsplitsing sectie familierecht per 1 september 2015
Met ingang van 1 september 2015 gaat de sectie familierecht zich afsplitsen van Wintertaling Advocaten en Notarissen in Amsterdam. De sectie gaat samen met het familierechtkantoor SliepenbeekVanCoolwijk in Eindhoven en twee familierechtadvocaten van Schlicher Advocaten in Den Haag van start in het nieuwe familierechtkantoor SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen. Het kantoor zal vestigingen hebben te Amsterdam...
Uitnodiging workshop WWZ Wintertaling op 21 mei 2015 - Nieuw ontslagrecht en de transitievergoeding; zijn uw arbeidscontracten WWZ-proof? en de WWZ
De eerste gedeelten van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn inmiddels vanaf 1 januari 2015 ingevoerd, maar dit waren regelingen met een beperkte impact. Dat is anders met de regelingen die per 1 juli aanstaande in werking treden: het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding. Elke werkgever krijgt met die regelingen te maken en bovendien kunnen die regelingen ook flinke financiële gevolgen hebben....
Nuancering jurisprudentie over gemeenschappelijke funderingen - Artikel Bas van Vliet
In een recent arrest van 27 januari 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam een eerdere uitspraak op het gebied van gemeenschappelijk fundering uit 2009[1] nadere duiding gegeven. Het arrest is van invloed op de beoordeling van vraagstukken rond het herstel van gemeenschappelijke funderingen, zoals die met name in Amsterdam veel voorkomen. (meer…)
Bijzondere lasten en beperkingen ex artikel 7:15 lid 1 BW - Artikel Fred Wijma
Publiekrechtelijke regelgeving die zich niet specifiek richt tot één of meer eigenaren wordt niet aangemerkt als “bijzondere lasten en beperkingen” in de zin van artikel 7:15 lid 1 BW, aldus de Hoge Raad. Klik hier voor het volledige artikel HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159 Deze bijdrage is geschreven door mr. F.D. Wijma
Geconcentreerd verweer in kort geding - Artikel Martin Lambregts in Advocatenblad
Abraham Hartogh introduceerde eind negentiende eeuw de concentratie van verweer. Een relatief nieuwe wetswijziging maakt deze regel relevant in kort geding. Het lijkt niet geheel zonder risico om als gedaagde in kort geding een paar kaarten in de mouw te houden als men voor de zitting, geheel onverplicht, een conclusie van antwoord neemt of anderszins reageert op de inleidende dagvaarding. (meer…)
Omzeilen ketenregeling met vaststellingsovereenkomst niet toegestaan - Artikel Jennifer Horsten
De Hoge Raad heeft op 9 januari 2015 geoordeeld dat het op voorhand omzeilen van de ketenregeling in een vaststellingsovereenkomst niet is toegestaan. Hoewel ter beëindiging van een reeds bestaand geschil wel een vaststelling in afwijking van dwingend recht mag worden gesloten, mag dit niet ter voorkoming van een geschil. Anders zou op voorhand dwingend recht eenvoudig opzij kunnen worden gezet, aldus...
Schenking door een rechtspersoon, (on)belast?
De vraag of schenking door een rechtspersoon al dan niet belast is zal in eerste instantie door menigeen bevestigend worden beantwoord.  In de Successiewet 1956 is namelijk opgenomen dat schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al hetgeen krachtens schenking wordt verkregen van “iemand”. Naar de mening van Dennis Evertsz is het echter de vraag of onder “iemand” tevens een rechtspersoon...
Strijd tussen een bepaling in een aandeelhoudersovereenkomst en de wet; de rol van redelijkheid en billijkheid
Regelmatig besluiten partijen die gezamenlijk ondernemen in een B.V. om hun onderlinge verhouding niet alleen door middel van de statuten van de B.V. te regelen, maar daarnaast ook een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten om hun onderlinge relatie vast te leggen. Wat nu als een afspraak in de aandeelhoudersovereenkomst in strijd is met de statuten van de B.V. of met een wettelijk voorschrift? Onlangs...
20 januari 2015, zitting kort geding grenspomphouders tegen de Staat
Charles Langereis staat in samenwerking met Arjen van Rijn (De Clerq Advocaten) de BETA, BOVAG en een groep onafhankelijke pomphouders bij in het kort geding dat zij hebben aangespannen tegen de Staat. Op 20 januari 2015 diende de zitting die draait om vergoeding voor de opgelopen schade door de accijnsverhogingen van afgelopen jaar. Tijdens het proces is het van groot belang dat duidelijk uitgelegd...
Verruimde faciliteit overdrachtsbelasting vervalt per 1 januari 2015
De verkrijging van een (in Nederland gelegen) onroerende zaak, daaronder begrepen een recht waaraan deze zaak is onderworpen (bijvoorbeeld een recht van erfpacht), is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting  op grond  van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (“WBR”). In artikel 13 van de WBR is bepaald dat in geval de verkrijging van een onroerende zaak plaatsvindt binnen 6 maanden na...
1 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Business Valuation & Start-ups

Ook bedrijfswaardeerders doen aan Startups! Marein Smits, kerndocent Recht van het programma Business Valuation aan de Rotterdam School of Management,