WBSO: Cadeautje van de overheid voor Nederlandse startups – Blog Martin Lambregts

Een van de vele redenen waarom startups er goed aan doen om zich in Nederland te vestigen is dat de Nederlandse overheid een aantal cadeautjes heeft verstopt in het Nederlandse belastingstelsel voor innovatieve bedrijven en ondernemingen. Martin Lambregts, fiscaal advocaat bij Wintertaling, licht de WBSO toe als voordeel voor startups in Nederland.

Een fiscaal cadeautje komt in feite altijd neer op een belastingkorting, oftewel een fiscale subsidie. Voor een internationaal publiek spreken wij in dat verband vaak van een ‘tax bonus’ (want dat bekt ook lekker). Een tax bonus die interessant is voor startups is de WBSO. WBSO is een afkorting van Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De titel van deze wet spreekt voor zich: de Nederlandse overheid wil speur en ontwikkelingswerk (S&O) bevorderen. S&O-activiteiten zijn – in het Engels – research & development activiteiten, dat wil zeggen werkzaamheden binnen een bedrijf die ertoe leiden dat een nieuw product wordt ontwikkeld of een bestaand product wordt verbeterd. Kortom: innovatieve activiteiten.

Hoe werkt de WBSO?

Een concreet voorbeeld van S&O-activiteiten is het ontwikkelen van een applicatie voor op een website of mobiele telefoon. Wanneer je al een app hebt ontwikkeld kan het zo zijn dat die verbeterd moet worden, bijvoorbeeld omdat de app op bepaalde momenten overbelast is vanwege teveel gebruikers (zogenaamde “bottleneck”). Je zult tijd kwijt zijn aan het verhelpen van zo’n bottleneck. De manuren die gepaard gaan met dergelijke innovatieve werkzaamheden komen in aanmerking voor de WBSO.

De WBSO verlaagt de loonbelasting op de uren die een onderneming investeert in innovatie. Als er binnen jouw bedrijf bijvoorbeeld drie techneuten 40 uur per maand bezig zijn met het (verder) ontwikkelen van een bepaald product, dan krijg je voor die arbeidsuren een korting op de loonbelasting die aan de Belastingdienst betaald moet worden. Hoeveel is die korting? Dat hangt af van het aantal uren dat gespendeerd wordt aan innovatieve activiteiten en het uurloon.

Minder loonbelasting

Het uurloon wordt voor de WBSO minstens gesteld op 29 euro. Wanneer gedurende een maand drie developers fulltime bezig zijn met innovatie, dan leidt dat in principe tot een korting van 35%, ofwel van 3 x 40 uur (fulltime) x 29 euro x 35% = 1,218 euro per maand. Voor startups is het percentage 50%, zodat de korting in dit voorbeeld uitkomt op 1.740 euro. Dat bedrag zou normaal gesproken aan de Belastingdienst betaald moeten worden in de vorm van loonbelasting, maar dankzij de WBSO houdt de onderneming dat bedrag in eigen zak.

Om in aanmerking te komen voor de WBSO moet een aanvraag ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de aanvraag zal nauwkeurig omschreven dienen te worden wat precies het innovatieve karakter is van de werkzaamheden waarvoor WBSO wordt aangevraagd. Wanneer de WBSO eenmaal is toegekend opent dat de deur naar andere fiscale faciliteiten zoals de R&D-aftrek en de innovatiebox. De WBSO is daarmee in feite je toegangskaartje tot vele andere fiscale cadeautjes en tax bonussen.

Deel bijdrage: