Home

Deze site Wintertaling dient als platform voor 4 in Amsterdam gevestigde en onafhankelijke kantoren: een notariskantoor en drie advocatenkantoren:

Dienstverlening

De kantoren Wintertaling Notariaat ondernemingsrecht, Wintertaling Corporate M&A, Wintertaling Vastgoed & Arbeidsrecht en Wintertaling Bouwrecht zijn gespecialiseerd op de gebieden Corporate | M&A, litigation, vastgoedrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht en bouwrecht.

Voor een omschrijving van die kantoren en hun dienstverlening verwijzen wij graag naar de links hierboven.

Tot 31 december 2020 werden opdrachten uitgevoerd door een coöperatie onder de naam Wintertaling. Graag verzoeken we u contact op te nemen met een contactpersoon binnen het relevante kantoor, die u graag zal doorverwijzen indien het een vraag betreft waar een ander kantoor bij is betrokken.