WINTERTALING

Nieuws & Blogs

Alle
Corporate M&A
Vastgoed & Bouwrecht
Geschillen & Insolventie
Overige
Gescheiden koop en aanneming: bezint eer gij begint! - Blog Fred Wijma
Projectontwikkelaars kiezen bij koopwoningprojecten steeds minder vaak voor het gebruik van koop-of aannemingsovereenkomsten. In plaats daarvan werken zij met separate koopovereenkomsten (voor de verkoop van een kavel of appartementsrecht, te sluiten met de projectontwikkelaar) en separate aannemingsovereenkomsten (voor de bouw van de woning/opstallen, te sluiten met de bouwkundige aannemer). Het voordeel...
SPIE neemt Jansen Venneboer groep over
Wintertaling heeft SPIE, de onafhankelijke Europese leider op het gebied van multi-technische dienstverlening in the energie en communicatie sector met hoofdkantoor in Parijs, geadviseerd bij de overname van de Jansen Venneboer groep op 31 december 2015. Deze overname helpt SPIE Nederland de expertise en competencies op het gebied van water infrastructuur uit te breiden.  
Flexibel werken anno 2016 - Blog Jennifer Horsten
Op 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden, van toepassing op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Met de Wfw krijgen werknemers het recht om hun werkgever te verzoeken de arbeidsduur, de werktijden en/of de arbeidsplaats te wijzigen. Maar let op: de wet geeft geen recht op flexibel werken. De werkgever is volgens de wet namelijk niet verplicht om het...
Wel een vergunning, maar toch niet bouwen - Blog Bas van Vliet
Bij alle bezwaren die door omwonenden tegen diverse bouwplannen worden gemaakt, komt het niet zo vaak voor dat –nadat zonder succes tegen bestemmingsplan(-wijziging) en omgevingsvergunning (bouwvergunning) bezwaar is gemaakt – ook nog eens de privaatrechtelijke weg wordt bewandeld. En als dat wel gebeurt, komt het ook niet zo vaak voor dat dit in kort geding tot een bouwverbod leidt. (meer…)
Q&A over M&A
Edit: deTQL Fusies & Overnames is bijgewerkt tot en met december 2015, inclusief bespreking van de nieuwe SER Fusiegedragsregels. Marein Smits, Tim Carapiet en Thom Schölvinck zijn de auteurs van de Q&A over het proces van fusies en overnames en gerelateerde vraagstukken, op The Questions Library – www.tql.nl. Registratie ter inzage van de Q&A is gratis. In deze Q&A worden vragen...
Winstafdracht als schadevergoeding, oftewel ‘pluk ze’ volgens het civiele recht - Blog Edo Smid
Artikel 6:104 BW is een bijzonder artikel waarvan de toepassing in de rechtspraak nog onderontwikkeld is. Waar gaat het om? Het artikel luidt als volgt: “Indien iemand die op grond van een onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade...
Familiebedrijven laten de crisis achter zich - DFT
Familiebedrijven in Nederland hebben de crisis grotendeels achter zich gelaten. Vooral zij die internationaal actief zijn, hebben het afgelopen jaar zwarte cijfers geschreven. Dat concludeert Maarten Vijverberg van adviesbureau Clifton Finance in een onderzoek onder ruim 300 familiebedrijven in ons land. Op woensdag 11 november a.s. houdt Wintertaling samen met Clifton Finance het jaarlijkse diner...
‘Think small First’, and ‘from 13 to 12’ – news about financial statements – Blog by Marein Smits & Tim Carapiet
Effective 1 November 2015, Book 2 of the Civil Code has been amended for financial statements and their filing deadlines, also introducing a new category: the micro enterprise. The criteria for small, medium-sized and large have been adjusted. The longstanding 13-month publication term has been reduced to 12 months, the preparation term to 10 months. And finally, a supplementary publication requirement...
Ondernemers in de advocatuur | Interview door Tentoo Payroll Professionals
Wintertaling laat sinds haar oprichting in 2006 de salarisadministratie verzorgen door Tentoo, een betrokken relatie van Wintertaling. Met ons tienjarig jubileum in het vooruitzicht, vond Tentoo het tijd om aandacht te besteden aan de samenwerking met Wintertaling. Op de site van Tentoo Payroll lees je het volledige artikel.
‘Denk eerst klein’ en ‘van 13 naar 12’ - nieuws over jaarrekeningen - Blog Marein Smits & Tim Carapiet
Per 1 november 2015 is boek 2 BW aangepast voor de jaarrekeningen en de publicatietermijnen daarvoor. Een nieuwe categorie ondernemingen is geïntroduceerd: de micro-onderneming. De criteria voor klein, middelgroot en groot zijn aangepast. De aloude 13-maanden termijn voor publicatie is verkort tot 12 maanden. De opmaaktermijn is verkort tot 10 maanden. Ten slotte geldt voor ondernemingen in bepaalde...
Het levenstestament: regie in eigen hand - Blog Joep Verspaget
De levensverwachting stijgt en de medische mogelijkheden zijn legio. Echter, waar mogelijkheden zijn, dienen keuzes te worden gemaakt. Stelt u zich eens voor. Een vreselijk ongeluk, maar niet fataal. U zult voortaan als de zogenaamde ‘kasplant’ door het leven gaan. Nooit gedacht, nooit gewenst. Uw echtgenoot meent dat te weten. Echter, het kroost denkt daar fundamenteel anders over. (meer…)
Hoofdelijke aansprakelijkheid jegens pandhouder bij aandelenuitgifte
Op 7 oktober 2015 heeft de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2015:5797) geoordeeld dat een aandelenuitgifte kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van zowel de bestuurder in persoon alsmede groepsmaatschappijen jegens een pandhouder. (meer…)
Aangeven contant zwart spaargeld voordelig - Blog Martin Lambregts
‘Zwart geld ook niet meer veilig in Oostenrijk’, zo berichtte de NOS afgelopen maand. Oostenrijk was het laatste land in de Europese Unie waar men zonder dat de fiscus dat hoefde te weten een spaarpotje kon hebben. Klik hier voor het artikel  
WBSO: Cadeautje van de overheid voor Nederlandse startups - Blog Martin Lambregts
Een van de vele redenen waarom startups er goed aan doen om zich in Nederland te vestigen is dat de Nederlandse overheid een aantal cadeautjes heeft verstopt in het Nederlandse belastingstelsel voor innovatieve bedrijven en ondernemingen. Martin Lambregts, fiscaal advocaat bij Wintertaling, licht de WBSO toe als voordeel voor startups in Nederland. (meer…)
Groepsvrijstelling 403-verklaring: gevolgen hoofdelijke aansprakelijkheid moedermaatschappij - Blog Jelle van der Beek
Een schikking die een crediteur met een dochtervennootschap treft, brengt – wanneer sprake is van een zogenoemde 403-verklaring – niet zonder meer met zich mee dat de betreffende crediteur afstand heeft gedaan van haar vorderingsrecht jegens de moedermaatschappij. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van een moedermaatschappij zelfstandig nakoming van een...
1 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Charles Langereis overleden

Tot ons grote leedwezen hebben wij vernomen dat Charles Langereis donderdagavond 22 december 2016 volkomen onverwacht als gevolg van een