WINTERTALING

Nieuws & Blogs

Alle
Geschillen & Insolventie
Overige
Corporate M&A
Vastgoed & Bouwrecht
Toezicht: interessant én essentieel - artikel van Marein Smits in Fambizz
Toezicht binnen familiebedrijven heeft een geheel eigen dynamiek. Het formaliseren ervan is een specialiteit van Marein Smits. In haar ogen schept de alom bekende keukentafel wel een sympathiek beeld, maar wanneer een geschil ontstaat, heeft het familiebedrijf niets om op terug te grijpen. Fambizz sprak haar over vraagstukken zoals bedrijfsopvolging en de positie van ‘de koude kant’. Het artikel is...
Wintertaling aanwezig op pleitavond CICERO
Maandag 13 januari heeft CICERO (grootste juridische pleitvereniging van Amsterdam) Edo Smid, partner en advocaat van Wintertaling, als gastspreker mogen ontvangen.   Edo Smid houdt zich dagelijks bezig met het ondernemingsrecht. Hij richt zich op vastgoed investeringen, joint-ventures en samenwerking, vennootschappelijke procedures en geschillenbeslechting, vennootschappelijke (her-) structurering...
BLOG - DEEL II: Een waar kerstcadeautje van de Raad van State: dispensatie voor de ondernemingscao's.
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING (AVV) VAN CAO’S DEEL II: Een waar kerstcadeautje van de Raad van State: dispensatie voor de ondernemingscao’s. De Raad van State Afdeling Rechtspraak, hierna: de Afdeling, heeft op 18 december jl. twee uitspraken gedaan die het vastgeroeste vehikel van dispensatie van avv-cao’s weer vlot lijkt te trekken. Is sprake van een kentering? Dispensatie van avv-cao’s:...
BLOG - DEEL I: VOETANGELS EN KLEMMEN
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN CAO’S DEEL I: VOETANGELS EN KLEMMEN Wat is avv? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan algemeen verbindend (avv) worden verklaard. Als een cao avv wordt verklaard, dan geldt zo’n cao dwingend in de betreffende branche. Het precieze bereik wordt in de betreffende cao omschreven, meestal in … Lees meer
Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS
De minister heeft per 29 november jl. met onmiddellijke ingang de norm voor PFAS versoepeld. Zie onderstaand schema: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.pdf In vergelijking met de situatie ten tijde van onze recente presentaties voor Bouwend Nederland  – zie...
Verslag UBO event - 26 november 2019
UBO register: game changer Op 26 november 2019 verzorgden Onno Cusell en Dennis Evertsz namens Wintertaling samen met Tony de Bree een presentatie over de komende UBO wet- en regelgeving. Bij deze presentatie lag de nadruk op de inhoud van het UBO-register, de privacy van personen en bedrijven die in dit register komen en hoe ver bedrijven moeten gaan bij de identificatie en verificatie van hun klanten. UBO...
Marlies van Schoonhoven-Sloot- Magna Charta publieksprijs genomineerd
  https://mcpublieksprijs.nl/blog-huurrecht/ Infographic Linkedin LOW
Internetconsultatie Wet aanpassing geschillenregeling
Op 22 augustus 2019 werd het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure bekendgemaakt. Het voorontwerp beoogt de geschillenregeling effectiever te maken en de voorwaarden die gelden voor de toegang tot de enquêteprocedure te verduidelijken. Tot 22 november 2019 kon gereageerd worden op de Internetconsultatie van dit wetsvoorstel. Namens...
Workshop GO!-NH - 19 november 2019
Wintertaling partner van GO!-NH Op 19 november 2019 verzorgde Wintertaling samen met Leapfunder voor de vierde keer een presentatie en workshop over de juridische en economische aspecten van startups en financiering, als onderdeel van het accelerator-programma van GO!-NH. GO!-NH is het programma van de provincie Noord-Holland waarin 13 startups en spinoffs in drie maanden door trainingen, tools en...
Donderdag 21 november a.s. is Wintertaling aanwezig op de Infra Innovatie Marktdag van Bouwend Nederland Regio Noord
Wilfred Groustra en Bas van Vliet zijn donderdag 21 november a.s. panelleden op de Infra Innovatie Marktdag van Bouwend Nederland Regio Noord. https://www.bouwendnederland.nl/actueel/bijeenkomsten/6539/infra-innovatie-marktdag   https://www.building.nl/nieuws/infra-innovatiemarktdag-op-21-november Wilfred Groustra zal daar de vragen en stellingen over de PFAS-problematiek voor zijn rekening nemen. Bas...
Uitnodiging UBO event - 26 november 2019
Veiligheid vs. privacy? Een praktische handleiding bij de komende UBO regelgeving. Op 10 januari 2020 wordt het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register ingevoerd. Wat houdt dit in? Wat betekent dit voor de privacy van personen en bedrijven die in dit register komen (en wie komt erin)? En hoe ver ga je eigenlijk als bedrijf met de identificatie en verificatie van uw klanten? Op 26 november a.s. organiseert...
Blog Jurisprudentie Uitzendovereenkomsten
Blog Jurisprudentie Uitzendovereenkomsten (art. 7:690, 7:691 van het Burgerlijk Wetboek). Wintertaling Arbeidsrecht heeft een focus in haar praktijk op zowat alle voorkomende aspecten van flexibele arbeidscontracten: de afbakening tussen de Uitzend-/payrollovereenkomst en de overeenkomst van opdracht, de aspecten van kwalificatie van werkgeverschap, de implicaties van het loonverhoudingsvoorschrift...
Artikel Notariaat Magazine - Paula Schouten
Paula Schouten is sinds 2016 kandidaat-notaris bij Wintertaling in Amsterdam. Tot die tijd draaide haar leven om sport. Negen jaar lang rugbyde zij fanatiek, waarvan vijf jaar als professional. Klik hier voor het volledige artikel.
Workshop "Knelpunten en remedies PAS/PFAS" (20 november 2019) wordt verplaatst
Bestuurs- en civielrechtelijke aspecten De media staan vol over de honderden projecten die als gevolg van de uitspraken van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en minstens zo nijpend: regelgeving ter zake PFAS, zijn afgeblazen. In deze workshop van Wintertaling worden de PAS-uitspraken van de Raad van State en de PFAS-knelpunten van twee kanten belicht: – de bestuursrechtelijke...
SolarCreed wint FMO´s Finture Solutions challenge 2019
SolarCreed wint FMO´s Finture Solutions challenge 2019 SolarCreed is één van de winnaars van de Finture Solutions challenge 2019 van FMO. Finture Solutions richt zich op het opschalen van startende bedrijven die een positieve impact hebben op opkomende markten. De oplossingen van SolarCreed ondersteunen de voedselproductie van boeren in Nigeria en dragen zo bij aan de voedselzekerheid van de lokale...
1 2 3 4 5 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOG – DEEL I: VOETANGELS EN KLEMMEN

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN CAO’S DEEL I: VOETANGELS EN KLEMMEN Wat is avv? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan algemeen verbindend (avv)

Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

De minister heeft per 29 november jl. met onmiddellijke ingang de norm voor PFAS versoepeld. Zie onderstaand schema: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.pdf In