Wintertaling adviseert “Plastic Soup Surfer”

Op 8 mei jl. sprak Edo Smid van Wintertaling tijdens de persconferentie van de campagne “Source2Sea” van Merijn Tinga, ook bekend als de “Plastic Soup Surfer” en van de Stichting Plastic Free Sea. De campagne “Source2Sea” zal zich in juni a.s. richten op het terugdringen van plasticvervuiling in rivieren en zeeën en op de publieke bewustwording van plasticvervuiling in het algemeen en van de gevaren voor mens en dier van nano-deeltjes plastic in rivieren en zeeën in het bijzonder. Wintertaling onderstreept het maatschappelijk en milieubelang van de campagne en adviseert pro bono. Zie ook www.plasticsoupsurfer.org en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=eTqBFJhw0GA

Deel bijdrage: