Q&A Wet onredelijk lange betaaltermijnen

Werkt u bij een grote onderneming en sluit u wel eens overeenkomsten met MKB-bedrijven of zelfstandigen? Dan kan deze wet die ingaat per 1 juli 2017 gevolgen hebben voor inkoopbeleid. Hieronder beantwoorden we vragen die voor uw praktijk zijn.

Wat houdt deze nieuwe wet in?

In deze wet is bepaald dat grote ondernemingen die goederen of diensten afnemen bij kleine ondernemers een betaaltermijn van maximaal 60 dagen kunnen overeenkomen. De nieuwe wet geldt alleen in de relatie tussen grote bedrijven en MKB’ers of ZZP’ers. Grote bedrijven kunnen onderling nog steeds langere termijnen afspreken.

Waarom is dat nodig?

De Tweede Kamer ziet dat grote bedrijven in de praktijk regelmatig lange betaaltermijnen afspreken. Dit heeft gevolgen voor kleine ondernemingen, die hierdoor in liquiditeitsproblemen kunnen komen en hun leveranciers niet tijdig betalen.

Wat is een grote en een kleine onderneming?

Van een grote onderneming is sprake als er voldaan is aan twee of meer van onderstaande voorwaarden:

  • De waarde van de activa volgens de balans bedraagt meer dan 17,5 miljoen euro.
  • De netto-omzet over het boekjaar bedraagt meer dan 35 miljoen.
  • Het aantal werknemers is meer dan 250.

Van een kleine onderneming is sprake als er niet is voldaan aan twee of meer van bovenstaande voorwaarden.

Wat gebeurt er als er toch een langere termijn wordt overeengekomen?

Dan is de betaalafspraak nietig. In dat geval geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.  Wordt er vervolgens niet binnen 30 dagen betaald, dan mag de kleine ondernemer wettelijke handelsrente (per 1 januari 2017: 8% per jaar) vorderen over de overschreden termijn.

Maar als de MKBer zelf een lange betaaltermijn voorstelt?

In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij de grote onderneming om dat te voorkomen. Mogelijk heeft de grote onderneming achteraf een verweer, maar dat zal jurisprudentie moeten uitwijzen.

We zijn een grote onderneming. We hebben per ongeluk toch een te lange betaaltermijn afgesproken en niet binnen 30 dagen betaald. Is mijn leverancier verplicht om wettelijke handelsrente te rekenen?

Nee, dat hoeft niet. Mogelijk zal de kleine ondernemer dit niet doen om de handelsrelatie goed te houden. Wel behoudt hij nog vijf jaar het recht om deze rente in rekening te brengen. Mochten er later geschillen ontstaan kan hij daar dus op terugvallen. Ook is het mogelijk dat de kleine ondernemer failliet gaat. In dat geval kan de curator de rente vorderen.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn medewerkers te lange betaaltermijnen afspreken?

Laat uw inkoopvoorwaarden regelmatig nakijken door een advocaat. Zo voorkomt u dat uw medewerkers in strijd met de wet overeenkomsten sluiten.

Is een Quick Fix voor grote bedrijven?

Voor contracten die reeds zijn afgesloten voor de inwerkingtreding geldt nog één jaar het oude recht. Dat betekent dat er in principe voldoende tijd is om de inkoopvoorwaarden en alle huidige contracten te controleren.

Zie deze link voor informatie over deze wet.

Deel bijdrage: