OR-leden en werknemers opgelet! De Nederlandse pre-pack ligt onder vuur

Bent u als werknemer of ondernemingsraad betrokken geweest bij een doorstart na faillissement bijvoorbeeld als gevolg van een zogenaamde pre-pack? En bent u of zijn uw collega’s een baan kwijtgeraakt, of is een baan wel behouden maar heeft u of uw collega’s salaris en/of emolumenten moeten inleveren? Dan is het volgende voor u wellicht relevant.

Momenteel loopt er een procedure bij het Europees Hof van Justitie (de Estro-zaak) die de zogenaamde pre-packprocedure [1] betreft. Tot voor kort ging men er vanuit dat de pre-pack onderdeel was van een insolventieprocedure, waarbij de verkoop via de pre-pack een uitzondering was op de hoofdregel van een overgang van onderneming. De Advocaat-Generaal heeft echter in de Estro-zaak het standpunt ingenomen dat de huidige reorganisatie in het kader van de pre-pack op onterechte wijze de rechten van werknemers aantast, zodat (alsnog) sprake is van een overgang van onderneming.

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten van de werknemer van rechtswege over en blijven gelijk (inclusief het salaris, vakantiedagen, overwerkvergoeding, etc.) en daarnaast is de werknemer beschermd tegen een ontslag op basis van de overgang.

Als het Europees Hof voornoemd standpunt volgt dan zal de consequentie zijn dat de reeds voltooide pre-packs niet tot gevolg hadden mogen hebben dat rechten van werknemers zijn aangetast. Hiermee zal met terugwerkende kracht de grondslag voor een ontslag wegens de pre-pack of het inleveren van salaris en/of emolumenten, vervallen. Achteraf beschouwd zal dat dan gecorrigeerd moeten worden, hetgeen behoorlijk verstrekkende gevolgen kan hebben.

Wat kunt u doen?
Oplettendheid is geboden, want eventuele aanspraken kunnen verjaren. De meeste aanspraken verjaren na 5 jaar, maar sommige aanspraken zelfs op kortere termijn. Het is dus zaak om nu die eventuele verjaringen te verhinderen. Dat kan relatief eenvoudig gebeuren en wij doen dat graag voor u. Wij kunnen u ook adviseren in het verdere traject.

Let wel: op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen wat de definitieve beslissing van het Europese Hof gaat zijn. Met de conclusie van de Advocaat-Generaal bestaat er dus geen garantie dat hieruit ook daadwerkelijke aanspraken voor getroffen werknemers zullen volgen. Het stuiten van de verjaring van eventuele aanspraken kan echter geen kwaad en zal niet leiden tot verplichtingen of verantwoordelijkheden voor de betreffende werknemers. Ons devies luidt: baat het niet dan schaadt het niet!

Als u van onze expertise wilt inzetten voor uw mogelijke aanspraken, of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Jennifer Horsten (j.horsten@wintertaling.nl). Ook kunnen wij (op locatie) aan Ondernemingsraden een toelichting geven over deze problematiek en de overgang van onderneming.

[1] Een pre-pack houdt kort gezegd in dat een rechtbank een beoogd curator benoemd vóórdat een faillissement is uitgesproken, die vervolgens de mogelijkheden voor een doorstart van een onderneming overziet. Nagenoeg gelijk nadat het faillissement is uitgesproken, vindt de verkoop en levering van de onderneming plaats.

Deel bijdrage: