Julien van Oosten

Julien van Oosten Advocaat Julien is sinds 2023 advocaat binnen het Corporate M&A team. Binnen Wintertaling focust Julien zich in het bijzonder op vraagstukken op het gebied van fusies en overnames, structurering en financiering, start-ups en scale-ups en de corporate governance van zowel Nederlandse als internationale (beursgenoteerde) bedrijven.  julien.van.oosten@wintertaling.com +31 20 520 7688 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden […]

Noa Dik

Noa Dik Advocaat Noa is sinds 2023 advocaat binnen het bestuursrecht en vastgoedrecht. Noa focust zich in het bijzonder op geschillen en vraagstukken binnen ruimtelijk bestuursrecht, burengeschillen, vastgoedtransacties en huurrecht (bedrijfsruimte).  noa.dik@wintertaling.com +31 20 301 8860 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Tijdens haar studie is Noa 1,5 jaar werkzaam geweest bij Stichting Wetwinkel Amsterdam. Noa heeft gedurende haar […]

Tessa Visser

Tessa Visser Advocaat Tessa is advocaat sinds 2022 en is werkzaam binnen het ondernemingsrecht en commerciële contractenrecht, met een focus op adviseren en procederen bij geschillen. Zij houdt zich met name bezig met geschillen binnen de onderneming, contracten die niet worden nagekomen en geschillen rondom overnames.   tessa.visser@wintertaling.com +31 20 301 7757 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Tijdens haar […]

Floris Pijls

Floris Pijls Advocaat | Partner Floris staat aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en adviseurs bij ten aanzien van o.a. het opstellen, controleren en uitleggen van aanbestedings- en ontwikkelingsdocumenten,  aannemingsovereenkomsten en adviseurscontracten.  Floris heeft veel ervaring met de toepassing en uitleg van de verschillende standaardvoorwaarden die in de bouw worden gehanteerd, zoals de Woningborg garantieregeling, de DNR, de […]

Jonathan Barth

Jonathan Barth Advocaat | Partner Jonathan Barth is advocaat sinds 2001. Hij procedeert en adviseert voor ondernemers op cruciale momenten in hun bestaan. Jonathan staat bekend om zijn “hands on” mentaliteit, vasthoudendheid en creatieve invalshoeken. Hij belooft dat je wijzer bent na een gesprek met hem en daar mag je hem aan houden. Jonathan heeft […]

Esra Koopman

Esra Koopman Advocaat Esra is sinds 2020 advocaat in het Corporate | M&A team van Wintertaling. Binnen Wintertaling houdt Esra zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van M&A transacties, startups en scale-ups en de governance van zowel Nederlandse als internationale (beursgenoteerde) ondernemingen. esra.koopman@wintertaling.com +31 20 301 8873 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Esra is naast haar […]

Bas van Vliet

Bas van Vliet Advocaat | Partner Bas is sinds 1986 advocaat en gespecialiseerd in zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk bouwrecht (omgevingsrecht). Hij adviseert en procedeert in geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers, bouwgebreken, aanbestedingsgeschillen, opleverings- en afrekeningsgeschillen, architectenrecht en het burenrecht. Op omgevingsrechtelijk gebied adviseert en procedeert Bas over omgevingsvergunningen, omgevingsplannen, bopa’s, voorkeursrecht gemeenten. bas.van.vliet@wintertaling.com +31 20 […]

Thédoor Melchers

Thédoor Melchers Advocaat | Partner Thédoor is sinds 2002 advocaat binnen het ondernemingsrecht. Thédoor heeft ervaring in publieke en private fusies en overnames, joint ventures, private equity, venture capital, herstructureringen, nationaal en internationaal. Thédoor heeft bijzondere ervaring met grensoverschrijdende transacties en het opzetten van internationale joint ventures voor grote multinationals. Tot Thédoor’s cliënten behoren nationale […]

Lisette Oosterveen

Lisette Oosterveen Advocaat Lisette is sinds 2020 advocaat binnen het ondernemingsrecht. Lisette is gespecialiseerd in fusies en overnames, start-ups en scale-ups en corporate litigation.  lisette.oosterveen@wintertaling.com +31 20 520 7684 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Voordat Lisette zich bij Wintertaling had aangesloten, heeft zij gewerkt bij diverse juridische kantoren.  Rechtsgebieden Ondernemingsrecht Expertise Corporate | M&A Startups, Scale-ups & Venture […]

Tim Carapiet-Petit

Tim Carapiet-Petit Advocaat | Partner Tim adviseert bij nationale en internationale overnametransacties, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingstrajecten, het opstellen van commerciële contracten en (her-)financieringstransacties.  Daarnaast heeft Tim de startuppraktijk opgezet en uitgebouwd. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten van startups, startup financiering, werknemersparticipatie en overige juridische uitdagingen waar startup en venture investeerders mee […]