Het coronavirus en de dienstverlening van Wintertaling.

Beste relatie,

Het hele land is in de ban van het coronavirus (COVID-19) en dit heeft invloed op ons dagelijkse leven; Veel bedrijven en instellingen zijn voorlopig gesloten of proberen op andere manieren de dienstverlening, anders dan gebruikelijk, zo goed mogelijk voort te zetten. Via deze weg willen wij u informeren over de dienstverlening van Wintertaling ten tijde van het coronavirus en de maatregelen die het kantoor heeft genomen. Dit om de risico’s van deze uitbraak zo laag mogelijk te houden maar waarbij wij het leveren van onze diensten zo hoog mogelijk willen houden.

Dienstverlening
Wintertaling heeft als maatregel genomen dat zoveel mogelijk medewerkers de aankomende periode thuis kunnen werken. Werkzaamheden waarvoor aanwezigheid op ons kantoor toch noodzakelijk wordt geacht wordt uitgevoerd met een minimale bezetting en onder strikte regels. Cliënten zullen hierdoor geen onderbreking van onze dienstverlening ervaren. Medewerkers die thuiswerken hebben voldoende thuiswerkfaciliteiten en kunnen tijdens kantoortijden gewoon gebeld worden. Ook staat er een doorschakelfunctie aan waardoor telefoontjes naar het persoonlijke kantoornummer rechtstreeks naar de desbetreffende collega wordt doorgeschakeld.

Factsheet en Protocol Coronavirus
Om medewerkers te informeren over het coronavirus heeft Wintertaling een Factsheet & Protocol Coronavirus voor zijn medewerkers gemaakt en toe gemaild waarin uitleg staat over het coronavirus, preventie, besmetting en hoe te handelen na een besmetting.

Vergaderingen en afspraken op kantoor
Om het Coronavirus buiten de deur van Wintertaling te houden worden vergaderingen en afspraken (intern en extern) zoveel mogelijk op afstand via conference calls gehouden of verplaatst naar een latere datum.

Rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges gesloten
Vanaf dinsdag 17 maart 2020 sluiten de rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges. Alleen urgente zaken gaan door. De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt op dit moment of schriftelijke procedures wel doorgang kunnen vinden en zo ja, op welke wijze. Onze advocaten houden u op de hoogte en nemen hierover indien nodig contact met u op. Zie ook www.rechspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.

Bezoek aan evenementen in binnen- en buitenland en dienstreizen
Zolang de richtlijnen van het RIVM gelden worden er geen bezoeken gebracht aan evenementen in binnen- en buitenland. Ook worden er geen dienstreizen gemaakt naar risicogebieden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen, updates of gewijzigde adviezen van het RIVM zijn, of veranderingen in bovengenoemde maatregelen dan zullen wij u hierover wederom door een mailing over informeren.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of over onze getroffen maatregelen? Neem contact op met uw contactpersoon of bel 020 – 3305958 en vraag naar Lonneke Bont (Operationeel/HR Manager).

Deel bijdrage: