Interview Martin Lambregts – Juridische Zaken BNR Nieuwsradio inzake verhuur van je (eigen) woning tijdens je vakantie

Op dinsdag 5 juli was Martin Lambregts in de studio te gast bij BNR Nieuwsradio voor het programma Juridische Zaken om te spreken over (de fiscale aspecten van) het verhuren van je eigen (huur)woning. Over dit onderwerp schreef Martin Lambregts samen met Dennis Evertsz een artikel dat verscheen in NRC Handelsblad (14 juli 2015) (link). De uitzending is terug te luisteren via de onderstaande link.

https://www.bnr.nl/radio/bnr-juridische-zaken/10307501/5-juli-ondernemen-met-je-eigen-huis

Panama Papers, inkeren en verstoppertje spelen met de fiscus – Blog Martin Lambregts

Kranten, week- en nieuwsbladen staan stijf van de Panama Papers. Vanuit vele verschillende hoeken wordt dit grootschalige en internationale ‘belastingschandaal’ geduid. Fiscalisten tuimelen over elkaar heen om vooral te benadrukken hoezeer belastingontwijking en belastingontduiking toch van elkaar verschillen, terwijl het er allebei uiteindelijk op neerkomt dat geen of minder belasting wordt betaald.

Lees verder

Geld in een oude sok is geen belastingfraude – Artikel Martin Lambregts NRC Next

Zwart geld gratis witwassen is wellicht binnenkort mogelijk via de Belastingdienst. Op basis van een recente conclusie van advocaat-generaal Niessen wordt de Hoge Raad geadviseerd te oordelen dat een fictief rendement van 4% (Box 3 Inkomstenbelasting) in strijd komt met het eigendomsrecht. Ofwel: geld onder het matras dat alsnog wordt aangegeven, wordt ten onrechte belast met een fictief rendement. Lees meer in het artikel van Martin Lambregts dat vandaag verscheen in NRC-Next.

Geld in een oude sok is geen belastingfraude nrc next 15 maart 2016

WBSO: Cadeautje van de overheid voor Nederlandse startups – Blog Martin Lambregts

Een van de vele redenen waarom startups er goed aan doen om zich in Nederland te vestigen is dat de Nederlandse overheid een aantal cadeautjes heeft verstopt in het Nederlandse belastingstelsel voor innovatieve bedrijven en ondernemingen. Martin Lambregts, fiscaal advocaat bij Wintertaling, licht de WBSO toe als voordeel voor startups in Nederland. Lees verder

De fiscale boetegrondslag bij omkering en verzwaring van de bewijslast – Artikel Martin Lambregts

Verschenen in het Weekblad voor Fiscaal Recht op 5 maart 2015, samen geschreven met A.A. Kan.

Als een belastingplichtige geen of onjuiste gegevens aanlevert bij de Belastingdienst dan kan de Belastingdienst een belastingaanslag opleggen die gebaseerd is op een schatting, met omkering van de bewijslast. Lees verder

Geconcentreerd verweer in kort geding – Artikel Martin Lambregts in Advocatenblad

Abraham Hartogh introduceerde eind negentiende eeuw de concentratie van verweer. Een relatief nieuwe wetswijziging maakt deze regel relevant in kort geding. Het lijkt niet geheel zonder risico om als gedaagde in kort geding een paar kaarten in de mouw te houden als men voor de zitting, geheel onverplicht, een conclusie van antwoord neemt of anderszins reageert op de inleidende dagvaarding. Lees verder

Schenking door een rechtspersoon, (on)belast?

De vraag of schenking door een rechtspersoon al dan niet belast is zal in eerste instantie door menigeen bevestigend worden beantwoord.  In de Successiewet 1956 is namelijk opgenomen dat schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al hetgeen krachtens schenking wordt verkregen van “iemand”. Naar de mening van Dennis Evertsz is het echter de vraag of onder “iemand” tevens een rechtspersoon dient te worden verstaan. Dennis is van mening dat het pleitbaar is dat de schenking door een rechtspersoon, naar de letter van de wet en jurisprudentie, voor de schenkbelasting niet belast hoeft te zijn.

Column op Tax Live

20 januari 2015, zitting kort geding grenspomphouders tegen de Staat

Charles Langereis staat in samenwerking met Arjen van Rijn (De Clerq Advocaten) de BETA, BOVAG en een groep onafhankelijke pomphouders bij in het kort geding dat zij hebben aangespannen tegen de Staat.

Op 20 januari 2015 diende de zitting die draait om vergoeding voor de opgelopen schade door de accijnsverhogingen van afgelopen jaar. Tijdens het proces is het van groot belang dat duidelijk uitgelegd wordt waarom de gevolgen van de accijnsverhogingen in 2014 zo desastreus zijn voor de grenspomphouders.

Op 3 februari 2015 wordt de uitspraak verwacht. Wij houden u op de hoogte.

https://beta-tankstations.nl/vandaag-kort-geding-grenspompen/#.VL-fsbNMsiC