De fiscale boetegrondslag bij omkering en verzwaring van de bewijslast – Artikel Martin Lambregts

Verschenen in het Weekblad voor Fiscaal Recht op 5 maart 2015, samen geschreven met A.A. Kan.

Als een belastingplichtige geen of onjuiste gegevens aanlevert bij de Belastingdienst dan kan de Belastingdienst een belastingaanslag opleggen die gebaseerd is op een schatting, met omkering van de bewijslast. Met andere woorden: een belastingaanslag op basis van vermoedens waarvan de belastingplichtige moet bewijzen dat die onjuist zijn. In dit artikel betoogt Martin Lambregts samen met Arthur Kan op basis van recente jurisprudentie van de Hoge Raad dat dat echter niet kan gelden voor een eventuele vergrijpboete die tegelijk met de aanslag wordt opgelegd. Dat zou strijdig zijn met het strafrechtelijke vermoeden van onschuld.

Klik hier voor het volledige artikel

Deze bijdrage is geschreven door Martin Lambregts

Deel bijdrage: