De fiscale boetegrondslag bij omkering en verzwaring van de bewijslast – Artikel Martin Lambregts

Verschenen in het Weekblad voor Fiscaal Recht op 5 maart 2015, samen geschreven met A.A. Kan.

Als een belastingplichtige geen of onjuiste gegevens aanlevert bij de Belastingdienst dan kan de Belastingdienst een belastingaanslag opleggen die gebaseerd is op een schatting, met omkering van de bewijslast. Met andere woorden: een belastingaanslag op basis van vermoedens waarvan de belastingplichtige moet bewijzen dat die onjuist zijn. In dit artikel betoogt Martin Lambregts samen met Arthur Kan op basis van recente jurisprudentie van de Hoge Raad dat dat echter niet kan gelden voor een eventuele vergrijpboete die tegelijk met de aanslag wordt opgelegd. Dat zou strijdig zijn met het strafrechtelijke vermoeden van onschuld.

Klik hier voor het volledige artikel

Deze bijdrage is geschreven door Martin Lambregts

Deel bijdrage:

Annotatie voor JOR van mr A.S. Frommelt
Onze partner Sandra Frommelt heeft onlangs voor de JOR een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:6001)....
Ruim de helft van de dijken voldoet niet aan de veiligheidsnorm
Uit onderzoek is gebleken dat vanwege de klimaatverandering de Nederlandse dijken in 2050 niet zullen voldoen aan de veiligheidsnormen als de dijken in...
BNR Zakendoen met Marein Smits
Op 25 augustus 2022 was Marein Smits, CEO Wintertaling te gast bij BNR Zakendoen en bespraken zij de medewerkers participatiecultuur bij Wintertaling....

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas