Schenking door een rechtspersoon, (on)belast?

De vraag of schenking door een rechtspersoon al dan niet belast is zal in eerste instantie door menigeen bevestigend worden beantwoord.  In de Successiewet 1956 is namelijk opgenomen dat schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al hetgeen krachtens schenking wordt verkregen van “iemand”. Naar de mening van Dennis Evertsz is het echter de vraag of onder “iemand” tevens een rechtspersoon dient te worden verstaan. Dennis is van mening dat het pleitbaar is dat de schenking door een rechtspersoon, naar de letter van de wet en jurisprudentie, voor de schenkbelasting niet belast hoeft te zijn.

Column op Tax Live

Deel bijdrage: