Dennis Evertsz

Dennis Evertsz is als zelfstandig advocaat werkzaam bij Wintertaling in de algemene civiele en ondernemingsrechtelijke praktijk. Dennis heeft een Master Fiscaal Recht en een Master Financieel Recht (beide behaald aan Erasmus Universiteit te Rotterdam). Aan de Florida State University heeft hij US Federal Income Taxation, Corporations en Real Estate Finance gestudeerd.

Dennis is goed bekend met fiscale grensvlakken van het civiele en het ondernemings-recht. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar tax strutured finance zoals (synthetische) lease securitisatie, credit default swaps en hybride financieringsinstrumenten). Hij is een procestijger pur sang en is regelmatig betrokken bij procedures tot in hoogste instantie. Dennis werkt verder in zaken op het terrein van insolventie, bodembeslag, start-ups en commercieel vastgoed. Hij  neemt deel aan de Wintertaling StartupDesk.

Mr. Evertsz is geboren en opgegroeid in Curaçao en is na zijn middelbare school gaan studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Gezien zijn nauwe relatie met Curaçao, richt hij zijn praktijk mede op advocaten- en trustkantoren in de Dutch Caribbean. 

Track record

  • succesvol verweer tegen schadeclaim (€8mio) in hoger beroep wegens onrechtmatig beslag op vastgoed;
  • veroordeling curator tot overlegging taxaties (artikel 69 Fw).
  • diverse kort gedingen als eiser en gedaagde (o.a. incasso, ontruiming bedrijfsruimte, ministerieplicht notaris, executie van woning).
  • diverse fiscale bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Belastingdienst/ Ontvanger.
  • advies inzake fiscale ruling voor een fintech-product.
  • begeleiding bij fiscale inkeer van vermogende particulieren.
  • bedrijfsopvolging van een vastgoedonderneming met civiele en fiscale structurering.
  • bijstand inzake Wft-procedures (Wet Financieel Toezicht) ter zake van vervolging c.q. toezicht van Nederlandsche Bank .

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten

Civiele en fiscale procedures

Verzoeken o.g.v. Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Publicaties in Nederland / Curaçao

 Terug