Omzeilen ketenregeling met vaststellingsovereenkomst niet toegestaan – Artikel Jennifer Horsten

De Hoge Raad heeft op 9 januari 2015 geoordeeld dat het op voorhand omzeilen van de ketenregeling in een vaststellingsovereenkomst niet is toegestaan. Hoewel ter beëindiging van een reeds bestaand geschil wel een vaststelling in afwijking van dwingend recht mag worden gesloten, mag dit niet ter voorkoming van een geschil. Anders zou op voorhand dwingend recht eenvoudig opzij kunnen worden gezet, aldus de Hoge Raad.

Klik hier voor het volledige artikel

Deze bijdrage is geschreven door mr. Jennifer Horsten

HR 9 januari 2015, ECLI:NL:2015:39

 

 

 

Deel bijdrage: