Bijzondere lasten en beperkingen ex artikel 7:15 lid 1 BW – Artikel Fred Wijma

Publiekrechtelijke regelgeving die zich niet specifiek richt tot één of meer eigenaren wordt niet aangemerkt als “bijzondere lasten en beperkingen” in de zin van artikel 7:15 lid 1 BW, aldus de Hoge Raad.

Klik hier voor het volledige artikel

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159
Deze bijdrage is geschreven door mr. F.D. Wijma

Deel bijdrage: