Bijzondere lasten en beperkingen ex artikel 7:15 lid 1 BW – Artikel Fred Wijma

Publiekrechtelijke regelgeving die zich niet specifiek richt tot één of meer eigenaren wordt niet aangemerkt als “bijzondere lasten en beperkingen” in de zin van artikel 7:15 lid 1 BW, aldus de Hoge Raad.

Klik hier voor het volledige artikel

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159
Deze bijdrage is geschreven door mr. F.D. Wijma

Deel bijdrage:

Annotatie voor JOR van mr A.S. Frommelt
Onze partner Sandra Frommelt heeft onlangs voor de JOR een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:6001)....
Ruim de helft van de dijken voldoet niet aan de veiligheidsnorm
Uit onderzoek is gebleken dat vanwege de klimaatverandering de Nederlandse dijken in 2050 niet zullen voldoen aan de veiligheidsnormen als de dijken in...
BNR Zakendoen met Marein Smits
Op 25 augustus 2022 was Marein Smits, CEO Wintertaling te gast bij BNR Zakendoen en bespraken zij de medewerkers participatiecultuur bij Wintertaling....

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas