Gay pride 2018 deelname KNRB-Wintertaling

Zaterdag 4 augustus vond het jaarlijkse Canal Parade plaats op de Amsterdamse grachten. Negen dagen lang stond Amsterdam in het teken van de Gay Pride.

Pride Amsterdam is een festival waarbij wordt gevierd dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt . Toch heersen er nog altijd taboes, zo is tijdens de parade het aantal boten dat een sport vertegenwoordigt, schaars. De boot van de KNRB (roeibond) was de enige officiële boot van een  sportbond die meevoer. Wintertaling steunt de KNRB hierin en wil hierdoor meer sportbonden aanmoedigen om het taboe rondom sport en LHBTI’ers op te heffen. Om die reden voer een afvaardiging van Wintertaling  in het weekend van 4 en 5 augustus j.l. mee op de boot van de KNRB die  het thema ‘You are like a heROW’ tot uitdrukking bracht.

Zie hier het volledige interview van de NPO met Mirjam Preusterink, voorzitter Pride & sports (minuut 10:12-11:55).


Deel bijdrage: