Wiebes maakt zwartspaarders onnodig bang – Artikel Dennis Evertsz

“Het spel is klaar”, zegt Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. Eerst werd vorig jaar de boete op zwart vermogen verdubbeld naar 120%. En nu wordt de inkeerregeling geschrapt. Wiebes heeft namelijk nog een hobbel te nemen voor het zover is.

Nu wordt aan zwartspaarders die binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste aangifte, alsnog inkeren, geen boete opgelegd. Met de afschaffing van de inkeerregeling komt aan deze situatie een einde.  Kan dat zomaar?

Het Europese recht bepaalt dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die welke van toepassing was ten tijde van het begaan van de overtreding. Dat wordt het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel genoemd ook bekend als het nulla poena-beginsel. Tot een straf wordt ook een fiscale boete gerekend.

De overtreding betreft  het indienen van een onjuiste aangifte. Voor 1 januari 2010 gold geen boete bij inkeer. Bij een rechtszaak in Noord-Holland naar aanleiding van een eerdere inkeerregeling wees de rechter de boete dan ook af.

De vraag of de verhoging van het boetepercentage en de schrapping van de inkeerregeling effect zullen sorteren is dan ook niet zo zeker als Wiebes de zwartspaarders wil doen geloven.

Maar zwartspaarders doen er verstandig aan om niet langer te wachten met het aangeven van hun zwart vermogen. De recente ontwikkelingen zoals het groepsverzoek aan UBS om informatie te verstrekken en de “Panama Papers” laten zien dat het niet een kwestie is van of, maar wanneer de Belastingdienst het zwart vermogen achterhaalt.

Dennis Evertsz  

Financieel Dagblad 28 januari 2017

 

Deel bijdrage:

Annotatie voor JOR van mr A.S. Frommelt
Onze partner Sandra Frommelt heeft onlangs voor de JOR een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:6001)....
More than half of dikes fail to meet safety standard
Research has shown that due to climate change, Dutch dikes will not meet safety standards by 2050 if the dikes in...
BNR Zakendoen met Marein Smits
Op 25 augustus 2022 was Marein Smits, CEO Wintertaling te gast bij BNR Zakendoen en bespraken zij de medewerkers participatiecultuur bij Wintertaling....

Our location

We are located in Amsterdam on the Zuidas