Nuancering jurisprudentie over gemeenschappelijke funderingen – Artikel Bas van Vliet

In een recent arrest van 27 januari 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam een eerdere uitspraak op het gebied van gemeenschappelijk fundering uit 2009[1] nadere duiding gegeven. Het arrest is van invloed op de beoordeling van vraagstukken rond het herstel van gemeenschappelijke funderingen, zoals die met name in Amsterdam veel voorkomen.

Klik hier voor het volledige artikel

Deze bijdrage is geschreven door: mr. B.B. van Vliet

Hof Amsterdam 27 januari 2015, ECLI:GHAMS:2015:94

[1] Hof Amsterdam 21 april 2009 ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ6267

Deel bijdrage: