Het coronavirus en de dienstverlening van Wintertaling.

Beste relatie,

Het hele land is in de ban van het coronavirus (COVID-19) en dit heeft invloed op ons dagelijkse leven; Veel bedrijven en instellingen zijn voorlopig gesloten of proberen op andere manieren de dienstverlening, anders dan gebruikelijk, zo goed mogelijk voort te zetten. Via deze weg willen wij u informeren over de dienstverlening van Wintertaling ten tijde van het coronavirus en de maatregelen die het kantoor heeft genomen. Dit om de risico’s van deze uitbraak zo laag mogelijk te houden maar waarbij wij het leveren van onze diensten zo hoog mogelijk willen houden.

Dienstverlening
Wintertaling heeft als maatregel genomen dat zoveel mogelijk medewerkers de aankomende periode thuis kunnen werken. Werkzaamheden waarvoor aanwezigheid op ons kantoor toch noodzakelijk wordt geacht wordt uitgevoerd met een minimale bezetting en onder strikte regels. Cliënten zullen hierdoor geen onderbreking van onze dienstverlening ervaren. Medewerkers die thuiswerken hebben voldoende thuiswerkfaciliteiten en kunnen tijdens kantoortijden gewoon gebeld worden. Ook staat er een doorschakelfunctie aan waardoor telefoontjes naar het persoonlijke kantoornummer rechtstreeks naar de desbetreffende collega wordt doorgeschakeld.

Factsheet en Protocol Coronavirus
Om medewerkers te informeren over het coronavirus heeft Wintertaling een Factsheet & Protocol Coronavirus voor zijn medewerkers gemaakt en toe gemaild waarin uitleg staat over het coronavirus, preventie, besmetting en hoe te handelen na een besmetting.

Vergaderingen en afspraken op kantoor
Om het Coronavirus buiten de deur van Wintertaling te houden worden vergaderingen en afspraken (intern en extern) zoveel mogelijk op afstand via conference calls gehouden of verplaatst naar een latere datum.

Rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges gesloten
Vanaf dinsdag 17 maart 2020 sluiten de rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges. Alleen urgente zaken gaan door. De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt op dit moment of schriftelijke procedures wel doorgang kunnen vinden en zo ja, op welke wijze. Onze advocaten houden u op de hoogte en nemen hierover indien nodig contact met u op. Zie ook www.rechspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.

Bezoek aan evenementen in binnen- en buitenland en dienstreizen
Zolang de richtlijnen van het RIVM gelden worden er geen bezoeken gebracht aan evenementen in binnen- en buitenland. Ook worden er geen dienstreizen gemaakt naar risicogebieden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen, updates of gewijzigde adviezen van het RIVM zijn, of veranderingen in bovengenoemde maatregelen dan zullen wij u hierover wederom door een mailing over informeren.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of over onze getroffen maatregelen? Neem contact op met uw contactpersoon of bel 020 – 3305958 en vraag naar Lonneke Bont (Operationeel/HR Manager).

Toezicht: interessant én essentieel – artikel van Marein Smits in Fambizz

Toezicht binnen familiebedrijven heeft een geheel eigen dynamiek. Het formaliseren ervan is een specialiteit van Marein Smits. In haar ogen schept de alom bekende keukentafel wel een sympathiek beeld, maar wanneer een geschil ontstaat, heeft het familiebedrijf niets om op terug te grijpen. Fambizz sprak haar over vraagstukken zoals bedrijfsopvolging en de positie van ‘de koude kant’.

Het artikel is hier te vinden.

Voor vragen over toezicht bij familiebedrijven (of andere vragen) kunt u contact opnemen met Marein Smits.

(Junior) notarieel secretaresse (32-40 uur) Onroerend goedrecht en familie- en erfrecht

Wie zijn wij?
Het team van Wintertaling advocaten en notarissen bestaat uit ervaren advocaten en (kandidaat-)notarissen.
Het notariaat van Wintertaling richt zich onder meer op onroerend goed en familie- en erfrecht met voornamelijk particuliere cliënten.
Er heerst een open en informele sfeer. Er wordt hard gewerkt maar er is ook tijd voor leuke dingen zoals vrijdagmiddagborrels en de jaarlijkse wintersportvakantie.

Voor het team onroerend goed en familie- en erfrecht zoeken wij een (junior) notarieel secretaresse.

Wat ga je doen?
Je werkt samen met 2 andere notarieel secretaresses, 1 notaris en 1 kandidaat-notaris in de dagelijkse praktijk. Je vormt een belangrijke schakel tussen cliënt en (kandidaat-)notaris. Vanaf het eerste contact met cliënten tot en met de afronding ben je bij een dossier betrokken. De functie is absoluut veelzijdig en heeft dan ook een breed takenpakket. Elke dag opnieuw leer je weer iets nieuws in een klein, informeel en hecht team dat met de nodige humor en geduld belangrijk werk doet.

Dit is een greep uit de werkzaamheden

 • Telefonisch en via de mail contact houden met cliënten en externe instanties
 • Verzenden van offertes
 • Organiseren van afspraken met betrokkenen
 • Cliëntgegevens bijhouden (volgens wettelijke identificatievereisten) en controleren
 • Openen, bijhouden, afwerken en archiveren van dossiers
 • Op verzoek van de (kandidaat-)notaris verwerken van (gewijzigde) gegevens in ontwerpakten
 • Agendaplanning
 • Uitvoeren (kadastrale) recherches in de openbare registers
 • Verzorgen van inschrijvingen bij het kadaster en andere registers
 • Opmaken en verzenden declaraties
 • Verzenden, ontvangen en controleren van schriftelijke stukken aan betrokken partijen
 • Bijhouden notarieel repertorium

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een secretarieel (bij voorkeur Schoevers) MBO/HBO-diploma op zak en je wilt echt geen doorsneebaan
 • Je bent een team player en je draagt graag bij aan het gezamenlijke doel
 • Je hebt meer dan gemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en je ‘ziet’ het werk
 • Je beheerst de Nederlandse- en Engelse taal goed in woord en geschrift
 • Je hebt ervaring met het Office pakket (Word, Outlook, Excel, PowerPoint)
 • Je hebt een proactieve houding, bent flexibel en werkt secuur
 • Je wilt 4 of 5 dagen per week werken

Wat bieden wij?

 • Marktconform salaris, afhankelijk van jouw werkervaring
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Reiskostenvergoeding
 • Pensioenopbouw bij het notarieel pensioenfonds

Je hebt nog geen relevante werkervaring maar het bovenstaande spreekt je wel erg aan? Aarzel ook dan niet en stuur gewoon je cv en motivatiebrief naar Lonneke Bont (l.bont@wintertaling.nl). Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen op telefoonnummer 020-3305958.

Wintertaling aanwezig op pleitavond CICERO

Maandag 13 januari heeft CICERO (grootste juridische pleitvereniging van Amsterdam) Edo Smid, partner en advocaat van Wintertaling, als gastspreker mogen ontvangen.

 

Edo Smid houdt zich dagelijks bezig met het ondernemingsrecht. Hij richt zich op vastgoed investeringen, joint-ventures en samenwerking, vennootschappelijke procedures en geschillenbeslechting, vennootschappelijke (her-) structurering en investeringsfondsen. De klanten van Edo zijn o.a. vastgoed ontwikkelaars en professionals, snel groeiende bedrijven, fund managers en investeerders.

 

De avond is begonnen met een voorstelrondje. De aanwezigen en Edo konden zich hierbij aan elkaar voorstellen. Vervolgens heeft Edo verteld over Wintertaling als kantoor, de expertises van het kantoor, het team, de sfeer binnen het kantoor en zijn eigen expertise. Hij heeft dit toegelicht met verschillende praktijkvoorbeelden, zo werd zijn praktijk begrijpelijker voor de aanwezigen. De aanwezigen hebben betrokken en geïnteresseerd meerdere vragen gesteld aan de gastspreker en hier is natuurlijk goed en eerlijk antwoord op gegeven. Na de introductie werd de ondernemingsrechtelijke casus voor de avond uitgedeeld.

 

De aanwezigen werden verdeeld in twee groepen: de eisende en verwerende partij. Zij kregen de opdracht om binnen 20 minuten gezamenlijk de casus door te spitten en een pleitnota op te stellen. Tijdens de voorbereiding liep Edo langs bij de twee groepen om hen op weg te helpen of bepaalde wetsartikelen te benadrukken.

 

Toen de pleitnota eenmaal was opgesteld was het tijd om te pleiten! Per team mochten twee mensen pleiten en de toga aantrekken. Edo en Denise Tol (Assessor Extern) traden op als rechtbank en hoorden de pleidooien aan van de partijen en stelden kritische vragen. Na het pleidooi werd er feedback gegeven aan de pleiters door leden van CICERO en Edo vulde deze feedback verder aan.

 

CICERO kijkt met veel plezier terug op de pleitavond en ze hebben veel van de avond geleerd. Bas van Vliet, ook Advocaat en partner van Wintertaling zal op maandag 17 februari de pleitavond bijwonen.

BLOG – DEEL II: Een waar kerstcadeautje van de Raad van State: dispensatie voor de ondernemingscao’s.

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING (AVV) VAN CAO’S

DEEL II:

Een waar kerstcadeautje van de Raad van State: dispensatie voor de ondernemingscao’s.

De Raad van State Afdeling Rechtspraak, hierna: de Afdeling, heeft op 18 december jl. twee uitspraken gedaan die het vastgeroeste vehikel van dispensatie van avv-cao’s weer vlot lijkt te trekken. Is sprake van een kentering?

Dispensatie van avv-cao’s: hoe zat het ook alweer?

Vanwege bedrijfsspecifieke kenmerken kan het nodig zijn …

Lees meer

Dit artikel is in bewerkte vorm ook gepubliceerd op FlexNieuws. Klik hier voor het bericht.

Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

De minister heeft per 29 november jl. met onmiddellijke ingang de norm voor PFAS versoepeld. Zie onderstaand schema:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.pdf

In vergelijking met de situatie ten tijde van onze recente presentaties voor Bouwend Nederland  – zie de sheets elders op onze website – betekent dit een aanmerkelijke verruiming.

Dat zit niet alleen in de hogere grenswaarden maar ook dat die verruiming geldt voor de meeste categorieën grond en bagger. De eerdere 3-7-3-3 norm gold bijvoorbeeld niet voor grond van onder grondwaterniveau.

Belangrijk is ook dat de minister wederom aangeeft dat deze tijdelijk versoepelde norm niet absoluut is: op lokaal niveau kan daarvan worden afgeweken.

De minister herhaalt ook weer dat er wat dat betreft meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen.

Deze nadrukkelijke vingerwijzigingen van de minister bieden dan ook een handvat om lokale overheden nadrukkelijk aan te spreken als zij op lokaal niveau vergunningsaanvragen (te) streng blijven beoordelen. Sterker, zij bieden een handvat om in bezwaar/beroep en eventueel zelfs onder aanzegging van het aanvragen van een voorlopige voorziening via de rechter, lokale overheden onder druk te zetten om vergunningen wel te verlenen.

Zoals bij onze eerdere presentaties/in de sheets al aangegeven, moeten daarvoor dan wel voldoende handvatten zijn: bijvoorbeeld aansprekende lokale achtergrondwaarden of andere lokaal spelende omstandigheden.

Het kan dus de moeite waard zijn om zoals de minister dat aangeeft goed te bekijken wat er dan toch mogelijk is (niets doen leidt sowieso niet tot een oplossing).

Mocht u met dergelijke omstandigheden of weigerachtige overheden (gemeenten, waterschappen) worden geconfronteerd en behoefte hebben aan juridisch advies, dan staan we u graag terzijde.

Voor PFAS:    w.groustra@wintertaling.nl

Voor stikstof: b.van.vliet@wintertaling.nl

 

Verslag UBO event – 26 november 2019

UBO register: game changer

Op 26 november 2019 verzorgden Onno Cusell en Dennis Evertsz namens Wintertaling samen met Tony de Bree een presentatie over de komende UBO wet- en regelgeving. Bij deze presentatie lag de nadruk op de inhoud van het UBO-register, de privacy van personen en bedrijven die in dit register komen en hoe ver bedrijven moeten gaan bij de identificatie en verificatie van hun klanten.

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een juridische entiteit). Het UBO-register moet transparant maken wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Op 10 januari 2020 wordt het UBO-register ingevoerd. Deze datum markeert het beginpunt van de verplichting voor ondernemingen om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Juridische entiteiten hebben tot uiterlijk 30 juni 2021 (dus een kleine anderhalf jaar) de tijd om de registratie van de UBO in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te doen. Juridische entiteiten die op of na 10 januari 2020 worden opgericht, moeten bij de registratie in het handelsregister direct aangeven wie de UBO is.

Vanaf de invoering van het UBO-register treedt ook de terugmeldplicht in werking voor de zogeheten Wwft-instellingen (banken, advocaten, notarissen, fiscalisten, makelaars etc.) De Wwft-instellingen worden daarmee in feite onbezoldigd opsporingsambtenaren die moeten controleren of de opgegeven UBO’s in het handelsregister al dan niet correct is.

Update:
De invoering van het UBO-register is uitgesteld. De Eerste Kamer heeft op 28 januari 2020 het voorbereidend onderzoek ingepland voor de behandeling van dit wetsvoorstel, de deadline van 10 januari 2020 zal dus niet gehaald kan worden. Een exacte datum is nog niet bekend, het kabinet is voornemens de invoering in het begin van 2020 te laten plaatsvinden.

Voor vragen over de UBO wet- en regelgeving en het UBO-register kunt u contact opnemen met Onno Cusell of Dennis Evertsz. De presentatie is hier te vinden.