Donderdag 21 november a.s. is Wintertaling aanwezig op de Infra Innovatie Marktdag van Bouwend Nederland Regio Noord

Wilfred Groustra en Bas van Vliet zijn donderdag 21 november a.s. panelleden op de Infra Innovatie Marktdag van Bouwend Nederland Regio Noord. https://www.bouwendnederland.nl/actueel/bijeenkomsten/6539/infra-innovatie-marktdag   https://www.building.nl/nieuws/infra-innovatiemarktdag-op-21-november

  • Wilfred Groustra zal daar de vragen en stellingen over de PFAS-problematiek voor zijn rekening nemen.
  • Bas van Vliet belicht de vragen en stellingen over de Stikstof problematiek.

Hieronder treft u de sheets aan van de presentaties die Wilfred en Bas op 18 november jl. voor Bouwend Nederland hebben verzorgd met betrekking tot de PFAS en de stikstof.

Bij deze eerdere presentaties lag de nadruk erop om ‘de rode draad’ van de complexe materie inzichtelijk te krijgen. Bij de paneldiscussie zal de focus meer liggen op het bespreken van mogelijke initiatieven om tot oplossingen van de PFAS- en stikstof-problemen die ondernemingen nu in ernstige mate ondervinden, te komen.

De presentatie van Wilfred Groustra is hier te vinden en de presentatie van Bas van Vliet hier.

SolarCreed wint FMO´s Finture Solutions challenge 2019

SolarCreed wint FMO´s Finture Solutions challenge 2019

SolarCreed is één van de winnaars van de Finture Solutions challenge 2019 van FMO. Finture Solutions richt zich op het opschalen van startende bedrijven die een positieve impact hebben op opkomende markten. De oplossingen van SolarCreed ondersteunen de voedselproductie van boeren in Nigeria en dragen zo bij aan de voedselzekerheid van de lokale bevolking door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank voor ondernemers. Ze investeren in meer dan 85 landen, ondersteunen banen en inkomensverwerving om het leven van mensen te verbeteren in de delen van de wereld waar het grootste verschil kan worden. Naast financiering helpen ze bedrijven om transparant te opereren en te groeien op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier.

SolarCreed is een Nederlandse start-up. Het is opgericht in 2016 om boeren in Afrika in staat te stellen de zon te gebruiken om voedsel te verbouwen, te bewaren, te verpakken en te distribueren. SolarCreed voorziet boeren in Nigeria van zonne- en waterpompoplossingen om hun productiviteit te verhogen.

SolarCreed werd bijgestaan door Tim Carapiet van Wintertaling advocaten en notarissen.

Persbericht:

 

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Het op 5 juli 2019 ingediende voorstel voor een Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) voorziet in de mogelijkheid voor een onderneming die insolvent dreigt te raken om, buiten surseance van betaling en faillissement, een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Het WHOA-voorstel is geïnspireerd op de Britse Scheme of Arrangement en de Amerikaanse Chapter 11-procedure. Het in het wetsvoorstel voorziene pre-insolventieakkoord zal aan bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren een uitstekende mogelijkheid bieden om te herstructureren. Het zal dan niet meer nodig zijn om, zoals bijvoorbeeld Van Gansewinkel Groep BV in 2015 deed, hiervoor naar Engeland uit te wijken. Nederland zal naar verwachting een zeer interessante jurisdictie worden voor bedrijven in moeilijkheden die wensen te herstructureren.  

Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory en Martin Poelman van Wintertaling bespreken de  hoofdlijnen van het WHOA-voorstel in een bijdrage van oktober 2019 die u hier kunt vinden. Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u met Martin contact opnemen.

 

Sympower haalt € 3 miljoen op in Serie A-financieringsronde

Sympower haalt € 3 miljoen op in Serie A-financieringsronde

Sympower, een internationale scale-up in de energietransitie, heeft in een Serie A-financieringsronde € 3 miljoen opgehaald bij Nederlandse investeringsfondsen Social Impact Ventures en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), huidige investeerders en het eigen team. De investering zal de internationale groei financieren om de impact op de elektriciteitssystemen over de hele wereld te maximaliseren.

Het doel van Sympower is om het leidende mondiale platform te worden voor het leveren van duurzame, gedistribueerde balanceringsdiensten voor het elektriciteitssysteem. Door een onafhankelijke speler op de verschillende energiemarkten te blijven, zal een snelle en onbeperkte schaalvergroting van diensten en partnerschappen mogelijk blijven.

Sympower werd bijgestaan door Tim Carapiet van Wintertaling advocaten en notarissen.

Persbericht:

 

Gevloerde vloeren

Het Financieel Dagblad bericht vandaag dat naar aanleiding van een deels ingestorte vloer van een parkeergarage bij vliegveld Eindhoven twee jaar geleden, de rekenregels voor bestaande gebouwen met breedplaatvloeren zijn aangescherpt. Er komt zelfs een onderzoekplicht voor gebouweigenaren.

Gebouwen van de hoogste risicocategorie (gevolgklasse) zullen voor 1 januari 2012 moeten zijn beoordeeld. Tot de hoogste gevolgklasse behoren onder meer gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen waarin verminderd zelfredzame personen verblijven. Wat betekent dit voor u?

Het artikel van 30 september 2019 meldt dat de nieuwe regels bouwregels zullen uitwijzen dat veel vloeren in het land te zwak zullen zijn en dure reparaties van wel € 1.000.000 per pand noodzakelijk zouden maken. Het zou gaan om honderden panden in het land. Het gaat hierbij niet alleen om de zogenaamde “breedplaatvloeren”. Ook de daarvan afgeleide varianten zijn kennelijk verdacht.

Het probleem zal moeten worden opgelost door het toepassen van bijvoorbeeld uitwendige wapening. Nog afgezien van de kosten zal dit ook de nodige ruimte in beslag nemen en wellicht leiden tot blijvend verminderde bruikbaarheid van een pand. De vraag is dan natuurlijk wie draagt de schade van eventueel noodzakelijke reparaties (inclusief de voor reparatiër vereiste ontruiming van een pand) en op wie deze schade eventueel kan worden verhaald.

Of de schade voor de gebouweigenaar verhaalbaar is zal niet alleen afhangen van de datum van oplevering maar ook van de vraag die voor het ontwerp verantwoordelijk is. Wanneer de aannemer niet verantwoordelijk is te houden voor het ontwerp van de vloer doet zich de vraag voor in hoeverre een aannemer voor het ontwerp had moeten waarschuwen voor het risico van toepassing van dit ontwerp. De beoordeling zal afhangen van de kennis van en mate waarin partijen die bij de bouw betrokken waren zich hebben bemoeid met de keuze, het ontwerp en de uitvoering van de vloer.

Gebouweigenaren, ontwikkelaars, architecten, constructeurs, (onder)aannemers en leveranciers die voorzien dat gebouwen, waarbij zij betrokkenheid hebben of heb ben gehad, moeten worden onderzocht en/of worden voorzien van uitwendige wapening of uitwendige ankers, doen er verstandig aan om in kaart te brengen wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat hun eventuele verhaalsmogelijkheden zijn.

Voor vragen over deze onderwerpen kunt u (voor een eerste oriëntatie) terecht bij:
Bas van Vliet (b.van.vliet@wintertaling.nl of 020-3017750) en Floris Pijls (F.Pijls@wintertaling.nl of 020-3017753).

Singapore Mediation Convention, a great help to directly enforce cross-border mediation settlement agreements

The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, doubled “Singapore Convention”, as it was signed in Singapore, opened for signature on August 7, 2019, and so far, 46 Countries, including China, US and India, but not from Europe yet, have signed it. The Singapore Convention will enter into force six months after ratification by three countries, and it is intended to facilitate the enforcement of settlement agreements that have been entered into with the assistance of mediation.

Currently, mediated settlement agreements, apart from recorded within legal proceedings or arbitrations, can generally only be performed similar to any other contract. The Singapore Convention aims to make settlement agreements resulting from the mediation of international commercial disputes more easier enforceable. It will allow a party of a settlement agreement to resort directly to a court of a member state for enforcement, without first obtaining a default judgment, and the court must then enforce the settlement agreement in accordance with the civil procedural rules of that member state and the conditions set forth in the Singapore Convention.

However, the Singapore Convention only applies to international commercial disputes. Settlement agreements that have been recorded in court proceedings, and that are enforceable as a judgment in the jurisdiction of such court, or those that have been recorded and are enforceable as part of an arbitral award are excluded from the scope of applying the Singapore Convention. Settlement agreements which regard subject matters, such as family, inheritance or employment law, and disputes arising from transactions engaged in by a consumer for personal, family or household purposes – are excluded.

The settlement agreement may only be refused enforcement under one of the grounds listed in Article 5 of the Convention. These grounds include the incapacity of a party to the settlement agreement, the settlement agreement is null and void under its applicable law and breaches of mediation standards.

This Convention is indeed a positive development for enabling easier enforcement of international mediation settlement agreements of cross-border disputes. However, there is still a lot work to be done to ensure that the Convention can really act as a catalyst for the development of mediation worldwide.

We at Wintertaling are tightly monitoring the development of the Singapore Convention. If you have any questions on how this could affect your business, please reach out to us.

 

 

All articles have been prepared for general information purposes only to permit you to learn more about our firm, our services and the experience of our attorneys. The information presented is not legal advice, is not to be acted on as such, may not be current and is subject to change without notice.

New immigration policy for foreigners working in China

Chinese permanent residence permit is widely regarded as among the more hard “green-card” to be obtained worldwide. But the country has recently relaxed its immigration rules, lowering the threshold for to attract more highly skilled overseas workers applicants.

As of the 1st of August this year, 12 new immigration rules took effect, not only on the application for permanent residency, but also opening the door further to allow more foreigners to apply for a long term visa.

  1. Permanent residence permit

Previously, the application requirements for a green card were notoriously hard to meet; for example such requirements as being a foreign expert in high-level positions in government departments or laboratories involved in “key national projects” promoting China’s economic, scientific and technological development, having made outstanding contributions of special importance to China, or having made a large direct investment of over US$ 500,000 in China.

But as of August 1st, overseas workers who work in regular companies, without holding high-level positions, are eligible to apply for a permanent residency permit – as long as the applicant complies with the following: The applicant has held a job in China for four years in a row; has been a resident for at least six months each year; whose annual income is higher than six times the annual average worker’s wage – approx. RMB 75,000 per year – in their Chinese city of residence; and the annual individual income tax the applicant pays shall not be less than 20% of the annual average worker’s income in China.

  1. Long term working visa

Under the old rules, work permits and residence permits for foreigners are usually valid for no more than two years. Under the new policy, foreigners can apply for a residence permit with a validity period of up to 5 years. The requirements are as follows:

  • The foreign talents must work in key domestic development industries, or a part of innovative and entrepreneurial projects/ teams;
  • Foreigners with significant contributions to national focus industries/project may recommend foreign members and research assistants of the work team they lead to apply for long-term visas or five-year residence;
  • If the residence permit for work for more than one year has been granted twice and there is no violation of laws and regulations, the third application for a residence permit for work, will last five-year.

 

  1. Student residence permit

Foreign international students – who have obtained a Bachelor’s degree or above in Chinese top domestic colleges and universities, and are engaged in innovation and entrepreneurial activities in China after their graduation, can apply for a two to five years residency permit for innovation jobs and entrepreneurship.

Furthermore, foreign students who graduated from internationally renowned universities and who have come to China for innovation and entrepreneurial activities within two years after graduation can apply for a two-year residence permit.

The new immigration policies are aimed at encouraging foreigners to explore business in China and attract foreign talents. To apply for a permanent residence permit or long term working permit, it’s important to get proper legal advice. Our China desk is ready to give a professional opinion and provide necessary legal assistance.

 

 

All articles have been prepared for general information purposes only to permit you to learn more about our firm, our services and the experience of our attorneys. The information presented is not legal advice, is not to be acted on as such, may not be current and is subject to change without notice.

New modification on PRC Negative list in the Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment

On June 30, 2019, the National Development and Reform Commission (“NDRC”) and the Ministry of Commerce (“MOFCOM”) jointly issued two “Negative Lists” and one “Encouraged Catalogue”, all of which have taken into effect on first mentioned date.

The two new Negative Lists have replaced the 2018 versions which are the Special Administrative Measures on Access to Foreign Investment (2019 edition) (“2019 FI National Negative List”) and the Free Trade Zone Special Administrative Measures on Access to Foreign Investment (2019 edition) (“2019 FI FTZ Negative list”). The new modifications further streamlined the negative list. The number of negative entry lists for foreign investment in China was reduced from 48 measures to 40, and the number of negative entry list for foreign investment in the Pilot Free Trade Zone was reduced from 45 to 37. The new legislation (in Chinese) can be found on the http://www.ndrc.gov.cn

Specifically, the main changes are concentrated in the following three aspects:

Service Industry

In the transportation sector, the restriction that a Chinese party had to be the major shareholder of domestic shipping agents was abolished. Similar in infrastructure, the restriction that a Chinese party must be the major shareholder of urban gas and heat pipe networks of the city with over 500,000 citizens was abolished. In the cultural field, there is no restriction that a Chinese party must be the major shareholder of cinemas and performance brokerage institutions any longer, and in the field of value-added telecommunications, the restrictions on foreign investment in domestic multi-party communication, store-and-forward, and call center services were eliminated as well.

Agriculture, Mining and Manufacturing Industry

In the agricultural sector, regulations prohibiting foreign investment in wildlife resources development were abolished. In the mining industry, exploration and development of oil and gas were not limited to joint ventures and cooperation, and the regulations forbidding foreign investment in exploring and mining molybdenum, tin, antimony and fluorite were abolished. In the manufacturing sector, the ban on foreign investment in rice paper and ink ingot production was lifted.

Pilot Free Trade Zone

The revision of the 2019 version of the free entry list of foreign investment in the Pilot Free Trade Zone has eliminated restrictions on foreign investment in certain areas such as fishery and printing.

Finally, these new modifications will further deregulate and encourage foreign investment in various fields such as service industry, manufacturing industry, agriculture, energy, etc. These measures not only reflect the inherent needs of China’s economy to achieve high-quality development, but also reflect China’s further opening up to foreign investment.

Our China desk has always been focusing on helping foreign investors expanding their business in China.

 

All articles have been prepared for general information purposes only to permit you to learn more about our firm, our services and the experience of our attorneys. The information presented is not legal advice, is not to be acted on as such, may not be current and is subject to change without notice.