Fred Wijma

Specialisaties

Fred is gespecialiseerd op het terrein van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, bouwrecht en aanbestedingen, en adviseert binnen die aandachtgebieden tevens over (publiek-private en private) samenwerkingsverbanden. Fred heeft hoofdzakelijk een adviespraktijk, waarbij het opstellen van praktische en leesbare contractdocumenten voorop staat. Waar nodig treedt hij als advocaat in rechte op.

Na het afronden van zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1987 was Fred Wijma als bedrijfsjurist achtereenvolgens werkzaam bij:

Wilma Bouw (1988 – 1992)
Hillen & Roosen (1992 – 1995)
Bouwfonds (1995 – 2000)
AM (2000 – 2007)

Fred is sinds 1 september 2011 als advocaat/partner verbonden aan Wintertaling.

Bijzonderheden

• Fred treedt meestentijds op als adviseur voor corporaties, aannemers en projectontwikkelaars.

Terug