Workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uitzendbureaus

Workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uitzendbureaus
(in het bijzonder ook de back-office dienstverleners/-gebruikers)
en payrollwerkgevers

 


Wanneer:     Donderdag 22 augustus 2019

Waar:            Wintertaling advocaten & notarissen
………………. Antonio Vivaldistraat 66
………………. 1083 HP Amsterdam

16:00 uur     inloop

16:30 uur     presentatie + interactieve sessie

17:30 uur     borrel




Per 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de ‘WAB’) in werking.

De WAB heeft raakvlakken met het gehele arbeidsrecht, maar raakt in het bijzonder de flexibele arbeidsmarkt. Alle dienstverleners die arbeidskrachten ter beschikking stellen op basis van (thans) de uitzendovereenkomst -maar ook hun inleners- gaan met de consequenties van die wet te maken krijgen en die consequenties gaan best ver.

In onze presentatie geven wij vanuit de advocatenpraktijk een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Wij zullen vooral de praktische aspecten belichten die voor u relevant zijn. U moet daarbij denken aan de volgende aspecten:

1. Wat betekenen de wijzigingen voor de praktijk van uitzendbureaus en payrollwerkgevers?
2. Wat is na de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer nu precies het verschil tussen uitzenden en payrollen en hoe dient men daarmee in de praktijk om te gaan?
3. Wat betekenen de wijzigingen voor de back-office dienstverlening en hoe dient men daarmee in de praktijk om te gaan?
4. Welke gevolgen van de WAB treden per 1 januari a.s. direct in werking en welke gevolgen later (overgangsrecht, pensioen)?
5. Met welke risico’s wordt de inlener geconfronteerd en wat kan de inlener daar aan doen?
6. Wat zijn verder de belangrijkste voor- en nadelen van de nieuwe wet?

Omdat een groot aantal aspecten van de WAB direct zullen werken vanaf 1 januari a.s. kunt u eigenlijk niet wachten met uw voorbereiding.

Wij willen u daarom een platform bieden om u tijdig te informeren over de WAB en uw vragen te beantwoorden.

Wij vernemen dan ook graag tegen welke punten van de WAB u aanloopt en met welke vragen u zit. Deze aspecten kunnen wij ook betrekken in onze presentatie.

* * * * *

 

Na de presentatie is er tijd voor informeel contact met een hapje en een drankje, bij mooi weer op ons dakterras.

Het bijwonen van de workshop is kosteloos. Als u belangstelling heeft in onze workshop dan zien wij uw aanmelding graag voor 8 augustus a.s. tegemoet. U kunt zich aanmelden via w.groustra@wintertaling.nl of j.horsten@wintertaling.nl.
Mocht u op de geplande datum onverhoopt verhinderd zijn maar wel belangstelling hebben voor de workshop, dan verzoeken wij u dat ook aan te geven. Dan zoeken we voor u naar een alternatief.

Wij hopen u op onze workshop te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

 

Wilfred Groustra en
Jennifer Horsten

Deel bijdrage:

Gerelateerd nieuws

Samenwerkdag Rivierenland
Op dinsdag 12 september nam Tim Carapiet-Petit van Wintertaling deel als expert aan de Samenwerkdag van Innovatieversneller Rivierenland. 13 startups,...
Annotatie voor JOR van mr A.S. Frommelt
Onze partner Sandra Frommelt heeft onlangs voor de JOR een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:6001)....
Ruim de helft van de dijken voldoet niet aan de veiligheidsnorm
Uit onderzoek is gebleken dat vanwege de klimaatverandering de Nederlandse dijken in 2050 niet zullen voldoen aan de veiligheidsnormen als de dijken in...

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas