Uitnodiging workshop WWZ Wintertaling op 21 mei 2015 – Nieuw ontslagrecht en de transitievergoeding; zijn uw arbeidscontracten WWZ-proof? en de WWZ

De eerste gedeelten van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn inmiddels vanaf 1 januari 2015 ingevoerd, maar dit waren regelingen met een beperkte impact. Dat is anders met de regelingen die per 1 juli aanstaande in werking treden: het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding. Elke werkgever krijgt met die regelingen te maken en bovendien kunnen die regelingen ook flinke financiële gevolgen hebben.

U heeft ongetwijfeld over de hoofdlijnen het volgende in de media vernomen:

  • Er is niet langer sprake van een kantonrechtersformule, maar van een transitievergoeding bij ontslag via de kantonrechter.
  • De ketenregeling wordt aangepast en de ontslagroutes veranderen.
  • De rol van het UWV bij ontslag wordt beperkt. Alle ontslagen die geen verband houden met bedrijfseconomische redenen moeten voortaan via de kantonrechter lopen.
  • Tegelijkertijd wordt er meer van de werkgever verwacht en krijgt ontslag via een vaststellingsovereenkomst een prominente rol.
  • Bij veel ontslagzaken moet de zogenaamde transitievergoeding aan de werknemer worden betaald.

Kortom, er verandert nogal wat en van werkgevers wordt verwacht dat zij voor 1 juli 2015 hun organisatie voldoende ‘WWZ-proof’ hebben gemaakt.
Maar wat betekent dit nou concreet?

Waarmee moet u als werkgever rekening houden?

Hoe gaat een ontslag onder de WWZ nu in zijn werk?

En om welke transitievergoedingen gaat het nu precies en welke aspecten moeten daarbij in acht worden genomen?

Workshop
Graag nodigen wij u uit voor onze workshop WWZ op donderdag 21 mei 2015 bij ons op kantoor aan De Boelelaan 7. In onze workshop leggen wij u uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat de ‘do’s and don’ts’ zijn. Ook reiken wij u praktische handvatten aan op het gebied van het nieuwe ontslagrecht. Het bijwonen van deze workshop is gratis.

Wij focussen ons in de workshop op de twee hoofdthema’s: de nieuwe ontslagroutes en de transitievergoeding. Uiteraard kunnen desgevraagd ook andere onderwerpen aan bod komen. Ter afsluiting van deze workshop is daarom ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

15.45 – 16.00 uur ontvangst voor de workshop

16.00 – 16.30 uur workshop ‘De transitievergoeding’ (door Jennifer Horsten)

16.30 – 16.45 uur vragen

16.45 – 17.00 uur pauze

17.00 – 17.30 uur workshop ‘Het nieuwe ontslagrecht’ (door Wilfred Groustra)

17.30 – 17.45 uur vragen

17.45 – 18.30 uur borrel

Speciaal aanbod

Speciaal voor bezoekers van de workshop bieden wij aan om voor een vast bedrag van €250,- (excl. btw) uw modelarbeidsovereenkomsten te beoordelen in het kader van de WWZ. Wij adviseren u dan over eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn op het gebied van:

  • De aanzegverplichting (artikel 7:668 BW)
  • Het concurrentie- en/of relatiebeding (artikel 7:653 BW)
  • De ketenregeling (artikel 7:668a BW)
  • De loondoorbetalingsplicht (artikel 7:628 BW)
  • De proeftijd (artikel 7:652 BW).

Aan de hand van dit advies kunnen wij in overleg een tariefafspraak maken voor het doorvoeren van concrete wijzigingen in de modelarbeidsovereenkomsten.

Daarnaast bieden wij uitsluitend deelnemers van de workshop aan om bij de eerste advies-/ of ontslagzaak waarbij de WWZ een rol speelt – en anders dan de herziening van de modelarbeidsovereenkomst – het eerste uur van onze dienstverlening gratis te verrichten.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan nu per e-mail aan via b.de.ridder@wintertaling.nl U kunt zich tot 18 mei aanmelden.

Graag verwelkomen wij u op donderdag 21 mei.

Met vriendelijke groet,

Jennifer Horsten

Wilfred Groustra

 

 

WINTERTALING  advocaten en notarissen                                    

Gebouw Officia I            T: +31 (0)20 301 88 65
De Boelelaan 7              F: +31 (0)20 330 59 57

1083 HJ Amsterdam

Deel bijdrage: