Roeland

van Ruth

Partner / Advocaat

CV

Roeland studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2006 beëdigd als advocaat.

Rechtsgebieden

 • Huurrecht
 • Vastgoedtransacties
 • Vastgoedrecht

Expertise

 • Vastgoed
 • projectontwikkeling
 • huurrecht en privaatrechtelijk bouwrecht

Track Record

 • Begeleiden/adviseren van een internationaal woonwarenhuis bij de aankoop van diverse locaties ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van nieuwe vestigingen en het opstellen en uitonderhandelen van de bijbehorende contracten (koopovereenkomsten, anterieure exploitatieovereenkomsten).
 • Het adviseren van een groot woonwarenhuis bij de aankoop van grond ten behoeve van de realisatie van een opslag- en afhaalmagazijn en het opstellen en uitonderhandelen van de gewenste geïntegreerde aannemingsovereenkomst.
 • Begeleiden van een retailer bij een vastgoedtransactie middels de (gefaseerde) overname van een (vastgoed)vennootschap en het opstellen en uitonderhandelen van de aandelenkoopovereenkomst.
 • Adviseren van een professionele investeerder bij de verhuur van verschillende (horeca)bedrijfsruimten en het opstellen van de benodigde huurcontracten.
 • Namens een investeerder onderhandelen met huurders over huurbeëindiging in verband met een door die investeerder gewenste herontwikkeling van het object.
 • Voor een opdrachtgever opstellen van een (standaard) aannemingsovereenkomst, het administratieve bestek en een (standaard) coördinatie-overeenkomst

SPECIALISME | CORPORATE M&A

Ontmoet het team

Welkom bij het hart van onze strategische groei en bedrijfsontwikkeling – ons Corporate M&A Team bij Wintertaling. Hier brengen wij de kracht van strategische acquisities, fusies en partnerships samen onder de leiding van enkele van de meest ervaren professionals in de branche.