Verruimde faciliteit overdrachtsbelasting vervalt per 1 januari 2015

De verkrijging van een (in Nederland gelegen) onroerende zaak, daaronder begrepen een recht waaraan deze zaak is onderworpen (bijvoorbeeld een recht van erfpacht), is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting  op grond  van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (“WBR”).

In artikel 13 van de WBR is bepaald dat in geval de verkrijging van een onroerende zaak plaatsvindt binnen 6 maanden na een “vorige verkrijging”(doorgaans: de verkrijging door de verkoper), het bedrag waarover overdrachtsbelasting ter zake van die vorige verkrijging was verschuldigd in mindering mag worden gebracht op de heffingsgrondslag.

De bovenvermelde termijn van 6 maanden is in verband met de crisis sinds 1 september 2012 verlengd tot 36 maanden.

Voorbeeld:

Op 1 januari 2013 levert A een onroerende zaak aan B voor € 100.000,-
Op 1 december 2013 levert B dezelfde onroerende zaak aan C voor € 110.000,-.
De wegens de levering op 1 december 2013 verschuldigde overdrachtsbelasting wordt berekend over € 110.000,- minus  € 100.000,- (de heffingsgrondslag bij de levering op 1 januari 2013) = € 10.000,-.
Met ingang van 1 januari 2015 is de termijn van artikel 13 WBR weer teruggebracht tot 6 maanden.
De 36-maandstermijn blijft echter gelden als de vorige verkrijging heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2012 en 31 december 2014.

Samengevat:

De termijn blijft 36 maanden bij een vorige verkrijging in de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2014.
De termijn is 6 maanden bij een vorige verkrijging vóór 1 september 2012 of na 31 december 2014.

Deel bijdrage:

Gerelateerd nieuws

BNR Zakendoen met Marein Smits
Op 25 augustus 2022 was Marein Smits, CEO Wintertaling te gast bij BNR Zakendoen en bespraken zij de medewerkers participatiecultuur bij Wintertaling....
Wintertaling adviseert Sympower bij het aantrekken van $22M VC investering
Wintertaling heeft het Sympower geadviseerd bij het aantrekken van een investering van $ 22 miljoen van een groep van vijf venture capital (VC) fondsen,...
Amsterdam Capital House 2022: Wintertaling presents your Legal guide to startup financing
As part of the @Amsterdam Capital House 2022 #ACH22 program, @Tim Carapiet of @Wintertaling is presenting a live online session about legal aspects of...

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas