Bart Dreef

Bart Dreef Juridisch Medewerker Bart is sinds 2023 juridisch medewerker bij Wintertaling. Bart werkt mee aan zaken binnen het Vastgoed en Corporate | M&A team van Wintertaling. bart.dreef@wintertaling.com +31 20 229 9209 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Bart is vanaf 2022 actief geweest als juridisch adviseur bij Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer.  Voordat Bart zich bij Wintertaling aansloot heeft hij […]

Noa Dik

Noa Dik Advocaat Noa is sinds 2023 advocaat binnen het bestuursrecht en vastgoedrecht. Noa focust zich in het bijzonder op geschillen en vraagstukken binnen ruimtelijk bestuursrecht, burengeschillen, vastgoedtransacties en huurrecht (bedrijfsruimte).  noa.dik@wintertaling.com +31 20 301 8860 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Tijdens haar studie is Noa 1,5 jaar werkzaam geweest bij Stichting Wetwinkel Amsterdam. Noa heeft gedurende haar […]

Tessa Visser

Tessa Visser Advocaat Tessa is advocaat sinds 2022 en is werkzaam binnen het ondernemingsrecht en commerciële contractenrecht, met een focus op adviseren en procederen bij geschillen. Zij houdt zich met name bezig met geschillen binnen de onderneming, contracten die niet worden nagekomen en geschillen rondom overnames.   tessa.visser@wintertaling.com +31 20 301 7757 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Tijdens haar […]

Yuan Groeneveld

Yuan Groeneveld Juridisch medewerker Yuan heeft zich in 2024 aangesloten bij Wintertaling. Als juridisch medewerker binnen het Vastgoed team van Wintertaling werkt Yuan mee aan zaken over huurrecht, omgevingsrecht en geschillenbeslechting. yuan.groeneveld@wintertaling.com +31 20 301 8871 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Van 2019 tot 2021 is Yuan actief geweest als juridisch adviseur en bestuurslid bij de Vrouwenrechtswinkel Nijmegen. […]

Floris Pijls

Floris Pijls Advocaat | Partner Floris staat aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en adviseurs bij ten aanzien van o.a. het opstellen, controleren en uitleggen van aanbestedings- en ontwikkelingsdocumenten,  aannemingsovereenkomsten en adviseurscontracten.  Floris heeft veel ervaring met de toepassing en uitleg van de verschillende standaardvoorwaarden die in de bouw worden gehanteerd, zoals de Woningborg garantieregeling, de DNR, de […]

Jonathan Barth

Jonathan Barth Advocaat | Partner Jonathan Barth is advocaat sinds 2001. Hij procedeert en adviseert voor ondernemers op cruciale momenten in hun bestaan. Jonathan staat bekend om zijn “hands on” mentaliteit, vasthoudendheid en creatieve invalshoeken. Hij belooft dat je wijzer bent na een gesprek met hem en daar mag je hem aan houden. Jonathan heeft […]

Bas van Vliet

Bas van Vliet Advocaat | Partner Bas is sinds 1986 advocaat en gespecialiseerd in zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk bouwrecht (omgevingsrecht). Hij adviseert en procedeert in geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers, bouwgebreken, aanbestedingsgeschillen, opleverings- en afrekeningsgeschillen, architectenrecht en het burenrecht. Op omgevingsrechtelijk gebied adviseert en procedeert Bas over omgevingsvergunningen, omgevingsplannen, bopa’s, voorkeursrecht gemeenten. bas.van.vliet@wintertaling.com +31 20 […]

Sandra Frommelt

Sandra Frommelt Advocaat | Partner Sandra is specialist op het gebied van geschillenbeslechting, het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Zij heeft op deze rechtsgebieden meer dan 25 jaar werkervaring. Sandra adviseert en procedeert over vennootschapsrechtelijke onderwerpen, bestuurdersaansprakelijkheid, handelsrechtelijke samenwerkingsverbanden, massaschade en commerciële contracten. Financiële problemen binnen ondernemingen, het insolventierecht en het handelen van een curator of […]

Roeland van Ruth

Roeland van Ruth Advocaat | Partner Roeland is een ervaren vastgoedadvocaat. Hij heeft een brede civiele vastgoedpraktijk met een bijzondere focus op vastgoedtransacties, projectontwikkeling en huurrecht. Daarnaast is hij deskundig op het gebied van zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden. Roeland is regelmatig sparringpartner van (ver)kopers of ontwikkelende partijen en heeft bijzondere affiniteit met […]