Floris Pijls

Floris Pijls Advocaat | Partner Floris staat aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en adviseurs bij ten aanzien van o.a. het opstellen, controleren en uitleggen van aanbestedings- en ontwikkelingsdocumenten,  aannemingsovereenkomsten en adviseurscontracten.  Floris heeft veel ervaring met de toepassing en uitleg van de verschillende standaardvoorwaarden die in de bouw worden gehanteerd, zoals de Woningborg garantieregeling, de DNR, de […]

Jonathan Barth

Jonathan Barth Advocaat | Partner Jonathan Barth is advocaat sinds 2001. Hij procedeert en adviseert voor ondernemers op cruciale momenten in hun bestaan. Jonathan staat bekend om zijn “hands on” mentaliteit, vasthoudendheid en creatieve invalshoeken. Hij belooft dat je wijzer bent na een gesprek met hem en daar mag je hem aan houden. Jonathan heeft […]

Bas van Vliet

Bas van Vliet Advocaat | Partner Bas is sinds 1986 advocaat en gespecialiseerd in zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk bouwrecht (omgevingsrecht). Hij adviseert en procedeert in geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers, bouwgebreken, aanbestedingsgeschillen, opleverings- en afrekeningsgeschillen, architectenrecht en het burenrecht. Op omgevingsrechtelijk gebied adviseert en procedeert Bas over omgevingsvergunningen, omgevingsplannen, bopa’s, voorkeursrecht gemeenten. bas.van.vliet@wintertaling.com +31 20 […]

Thédoor Melchers

Thédoor Melchers Advocaat | Partner Thédoor is sinds 2002 advocaat binnen het ondernemingsrecht. Thédoor heeft ervaring in publieke en private fusies en overnames, joint ventures, private equity, venture capital, herstructureringen, nationaal en internationaal. Thédoor heeft bijzondere ervaring met grensoverschrijdende transacties en het opzetten van internationale joint ventures voor grote multinationals. Tot Thédoor’s cliënten behoren nationale […]

Tim Carapiet-Petit

Tim Carapiet-Petit Advocaat | Partner Tim adviseert bij nationale en internationale overnametransacties, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingstrajecten, het opstellen van commerciële contracten en (her-)financieringstransacties.  Daarnaast heeft Tim de startuppraktijk opgezet en uitgebouwd. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten van startups, startup financiering, werknemersparticipatie en overige juridische uitdagingen waar startup en venture investeerders mee […]

Sandra Frommelt

Sandra Frommelt Advocaat | Partner Sandra is specialist op het gebied van geschillenbeslechting, het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Zij heeft op deze rechtsgebieden meer dan 25 jaar werkervaring. Sandra adviseert en procedeert over vennootschapsrechtelijke onderwerpen, bestuurdersaansprakelijkheid, handelsrechtelijke samenwerkingsverbanden, massaschade en commerciële contracten. Financiële problemen binnen ondernemingen, het insolventierecht en het handelen van een curator of […]

Thom Schölvinck

Thom Schölvinck Advocaat | Partner Thom Schölvinck heeft ruime ervaring in fusies en overnames, vastgoedtransacties, joint ventures en contractenrecht en adviseert over verschillende soorten commerciële contracten.  Hij werkt regelmatig samen met internationale advocatenkantoren in grote grensoverschrijdende transacties en herstructureringen.  Zijn cliënten zijn actief in de zakelijke dienstverlening, technologie, transport & logistiek, bouw, industrie & chemie, […]

Roeland van Ruth

Roeland van Ruth Advocaat | Partner Roeland is een ervaren vastgoedadvocaat. Hij heeft een brede civiele vastgoedpraktijk met een bijzondere focus op vastgoedtransacties, projectontwikkeling en huurrecht. Daarnaast is hij deskundig op het gebied van zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden. Roeland is regelmatig sparringpartner van (ver)kopers of ontwikkelende partijen en heeft bijzondere affiniteit met […]

Marein Smits

Marein Smits CEO | Advocaat | Partner Marein Smits is advocaat ondernemingsrecht sinds 1997 en heeft ruime ervaring met M&A-transacties (overnames, participaties en herfinancieringen), private equity transacties, grensoverschrijdende en Nederlandse joint ventures, grote familiebedrijven in Nederland en hun vraagstukken over continuïteit, opvolging en aandeelhoudersgeschillen. Haar cliënten bevinden zich in de industriële en zakelijke dienstverlening, food […]