Tessa Visser

Tessa Visser Advocaat Tessa is advocaat sinds 2022 en is werkzaam binnen het ondernemingsrecht en commerciële contractenrecht, met een focus op adviseren en procederen bij geschillen. Zij houdt zich met name bezig met geschillen binnen de onderneming, contracten die niet worden nagekomen en geschillen rondom overnames.   tessa.visser@wintertaling.com +31 20 301 7757 Linkedin Werkervaring/bijzonderheden Tijdens haar […]

Jonathan Barth

Jonathan Barth Advocaat | Partner Jonathan Barth is advocaat sinds 2001. Hij procedeert en adviseert voor ondernemers op cruciale momenten in hun bestaan. Jonathan staat bekend om zijn “hands on” mentaliteit, vasthoudendheid en creatieve invalshoeken. Hij belooft dat je wijzer bent na een gesprek met hem en daar mag je hem aan houden. Jonathan heeft […]