Interview met Bart (student-stagiair juni-juli 2023; nu juridisch medewerker)

Een korte introductie: Mijn naam is Bart Dreef en ik heb de master Commerciële Rechtspraktijk gevolgd aan de UvA. Vorige zomer heb ik een studentstage gelopen bij Wintertaling. Mijn stage is zo goed bevallen, dat ik ben gebleven als werkstudent. Nu werk ik fulltime als juridisch medewerker en richt mij vooral op ondernemingsrechtelijke zaken. Op korte termijn word ik beëdigd als advocaat.

 

Waarom een studentstage bij Wintertaling?
Tijdens mijn studie ging mijn interesse voornamelijk uit naar het ondernemingsrecht. Om een goed beeld te krijgen van dit rechtsgebied en de praktijk, ben ik op zoek gegaan naar een studentstage bij een advocatenkantoor. Zo kwam ik terecht bij Wintertaling, dat ik al van naam kende. Op Amsterdamse Juridische Bedrijvendag heb ik vervolgens gesproken met enkele advocaten van Wintertaling en naar aanleiding van dat gesprek heb ik een sollicitatie opgestuurd.

 

Hoe is de stage bevallen?
Ik werk inmiddels fulltime bij Wintertaling als juridisch medewerker – daaruit blijkt wel dat mijn stage zeer goed is bevallen! De studentstage is kantoorbreed en je werkt dan ook aan opdrachten in verschillende rechtsgebieden. De werkzaamheden beperken zich niet alleen tot jurisprudentieonderzoek en memo’s schrijven, maar je wordt door de advocaten actief betrokken bij interessante dossiers. Zo mocht ik tijdens mijn stage al vrij snel gesprekken met cliënten bijwonen en mee naar de rechtbank. Tijdens mijn stage heb ik bijvoorbeeld een interessant kort geding in de Rechtbank mogen bijwonen, waarbij twee advocaten van Wintertaling in actie kwamen. Doordat je veel betrokken wordt bij de dagelijkse praktijk, krijg je binnen de twee maanden durende stage toch een goed beeld van werkzaamheden van een advocaat. Omdat Wintertaling een kleiner kantoor is, maak je met iedereen kennis. De sfeer op kantoor is mede daardoor informeel en iedereen is makkelijk te benaderen voor vragen. De advocaten nemen de tijd om heldere feedback te geven op je activiteiten, wat ik zelf als erg prettig en nuttig heb ervaren. Na werktijd wordt er regelmatig tijd gemaakt een sociale activiteit, wat de sfeer op kantoor ten goede komt.

Deel bijdrage: