Inkeren kan nog steeds zonder boete van de belastingdienst – Artikel FD Charles Langereis en Dennis Evertsz.

Klaas Broekhuizen – zondag 21 september 2014,

Zwart geld terughalen uit het buitenland kon tot 1 juli tijdelijk zonder boete, onder de zogenoemde inkeerregeling. Ruim 12.000 mensen hebben dat gedaan en ze brachten €6 mrd mee.

Sinds die datum moet 30% boete worden betaald en medio volgend jaar 60%. Volgens Charles Langereis en Dennis Evertsz, van Wintertaling advocaten, zal die boete echter geen stand houden voor de rechter. Het is strijdig met Europees recht en in eerdere, vergelijkbare zaken, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich ook uitgesproken tegen een boete.

De inkeerregeling betrof geld dat maximaal twaalf jaar verborgen was gehouden in het buitenland. ‘De vraag is nu over welke periode die boete moet worden betaald’, zegt Langereis. ‘De Staatssecretaris wekt de indruk dat het over de gehele voorafgaande periode van twaalf jaar geldt. Het Europese recht bepaalt echter dat ‘indien na het begaan van het strafbare feit de wet voorziet in een lichtere straf, de overtreder daarvan moet profiteren’. Bovendien heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het strafbare feit is begaan, de voor de verdachte gunstigste bepalingen moet worden toegepast.’

Rechtszaak

In beide gevallen komt de straf dan neer op de boeteloze inkeerregeling. Bij een rechtszaak in Noord-Holland naar aanleiding van een eerdere inkeerregeling wees de rechter een boete dan ook af. De Hoge Raad heeft volgens de twee fiscalisten ook meerdere malen geoordeeld dat bij wijziging van een strafbepaling de meest gunstigste bepaling moet worden toegepast. De conclusie moet volgens hen zijn dat over de periode voor 1 januari 2015 geen boete meer kan worden opgelegd.

Arjo van Eijsden van EY neemt een genuanceerder standpunt in. ‘Langereis en Evertsz hebben zeker een goed punt, maar enige voorzichtigheid is geboden. De rechtbank Breda kwam tot een tegenovergestelde conclusie dan die in Noord-Holland. Breda oordeelde dat inkeer en strafwaardigheid van het beboetbare feit los van elkaar moeten worden bezien en keek dus puur naar het moment van inkeren. Op dat moment gold een boete van 15%. De Hoge Raad heeft zich hierover nog niet expliciet uitgelaten.’

Van Eijsden stipt aan dat wie nu inkeert in ieder geval naar de rechter moet om de boete van de Belastingdienst ongedaan te maken. ‘Dat is zeker voor particulieren geen aantrekkelijke optie.’

Volgens schattingen stond ooit €50 mrd aan zwart geld in het buitenland, waarvan de afgelopen jaren rond 15% is ingekeerd.

Bron: FD

Bekijk hier de PDF

Deel bijdrage: