Gevloerde vloeren

Het Financieel Dagblad bericht vandaag dat naar aanleiding van een deels ingestorte vloer van een parkeergarage bij vliegveld Eindhoven twee jaar geleden, de rekenregels voor bestaande gebouwen met breedplaatvloeren zijn aangescherpt. Er komt zelfs een onderzoekplicht voor gebouweigenaren.

Gebouwen van de hoogste risicocategorie (gevolgklasse) zullen voor 1 januari 2012 moeten zijn beoordeeld. Tot de hoogste gevolgklasse behoren onder meer gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen waarin verminderd zelfredzame personen verblijven. Wat betekent dit voor u?

Het artikel van 30 september 2019 meldt dat de nieuwe regels bouwregels zullen uitwijzen dat veel vloeren in het land te zwak zullen zijn en dure reparaties van wel € 1.000.000 per pand noodzakelijk zouden maken. Het zou gaan om honderden panden in het land. Het gaat hierbij niet alleen om de zogenaamde “breedplaatvloeren”. Ook de daarvan afgeleide varianten zijn kennelijk verdacht.

Het probleem zal moeten worden opgelost door het toepassen van bijvoorbeeld uitwendige wapening. Nog afgezien van de kosten zal dit ook de nodige ruimte in beslag nemen en wellicht leiden tot blijvend verminderde bruikbaarheid van een pand. De vraag is dan natuurlijk wie draagt de schade van eventueel noodzakelijke reparaties (inclusief de voor reparatiër vereiste ontruiming van een pand) en op wie deze schade eventueel kan worden verhaald.

Of de schade voor de gebouweigenaar verhaalbaar is zal niet alleen afhangen van de datum van oplevering maar ook van de vraag die voor het ontwerp verantwoordelijk is. Wanneer de aannemer niet verantwoordelijk is te houden voor het ontwerp van de vloer doet zich de vraag voor in hoeverre een aannemer voor het ontwerp had moeten waarschuwen voor het risico van toepassing van dit ontwerp. De beoordeling zal afhangen van de kennis van en mate waarin partijen die bij de bouw betrokken waren zich hebben bemoeid met de keuze, het ontwerp en de uitvoering van de vloer.

Gebouweigenaren, ontwikkelaars, architecten, constructeurs, (onder)aannemers en leveranciers die voorzien dat gebouwen, waarbij zij betrokkenheid hebben of heb ben gehad, moeten worden onderzocht en/of worden voorzien van uitwendige wapening of uitwendige ankers, doen er verstandig aan om in kaart te brengen wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat hun eventuele verhaalsmogelijkheden zijn.

Voor vragen over deze onderwerpen kunt u (voor een eerste oriëntatie) terecht bij:
Bas van Vliet (b.van.vliet@wintertaling.nl of 020-3017750) en Floris Pijls (F.Pijls@wintertaling.nl of 020-3017753).

Deel bijdrage:

Gerelateerd nieuws

Samenwerkdag Rivierenland
Op dinsdag 12 september nam Tim Carapiet-Petit van Wintertaling deel als expert aan de Samenwerkdag van Innovatieversneller Rivierenland. 13 startups,...
Annotatie voor JOR van mr A.S. Frommelt
Onze partner Sandra Frommelt heeft onlangs voor de JOR een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:6001)....
Ruim de helft van de dijken voldoet niet aan de veiligheidsnorm
Uit onderzoek is gebleken dat vanwege de klimaatverandering de Nederlandse dijken in 2050 niet zullen voldoen aan de veiligheidsnormen als de dijken in...

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas