Floris

Pijls

Partner / Advocaat

Floris staat aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en adviseurs bij ten aanzien van bijvoorbeeld het opstellen, controleren en uitleggen van aanbestedings- en ontwikkelingsdocumenten, (geïntegreerde) aannemingsovereenkomsten (‘design & construct’) en adviseurscontracten.

Hij ondersteunt tevens bij de uitvoering van aannemingsovereenkomsten en de begeleiding van bouwprojecten. Indien nodig treedt hij doortastend op in (spoed)procedures bij de rechtbank of in arbitrage over bijvoorbeeld aanbestedingen, geschillen over meer- en minderwerk (VTW/AWR), bouw- en installatiegebreken, ontwerpfouten, bouwtijdverlenging en betalingsgeschillen (beslag, retentierecht).

Floris heeft veel ervaring met de toepassing en uitleg van de verschillende standaardvoorwaarden die in de bouw worden gehanteerd, zoals de Woningborg garantieregeling, de DNR, de UAV 1989 en 2012 en de UAV-GC

CV

  • Floris volgde de specialisatiecursus Privaatrechtelijk Bouwrecht bij het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag.
  • Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten en adviseert op het gebied van bouwrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht.

Rechtsgebieden

  • Bouwrecht
  • Vastgoedrecht
  • Geschillen & Insolventie

Expertise

  • Vastgoed & Bouwrecht
  • Geschillen & Insolventie

SPECIALISME | CORPORATE M&A

Ontmoet het team

Welkom bij het hart van onze strategische groei en bedrijfsontwikkeling – ons Corporate M&A Team bij Wintertaling. Hier brengen wij de kracht van strategische acquisities, fusies en partnerships samen onder de leiding van enkele van de meest ervaren professionals in de branche.