FD: investeerders zien massaclaims als een mooie diversificatie van portefeuille.

In reactie op het artikel in het FD van 28 november 2017 over massaclaims en afwikkeling van massaschade schreef Edo Smid de volgende lezersreactie:  Dat procesfinanciering geen onzin, maar noodzaak is om grote groepen benadeelden te helpen blijkt genoegzaam in kwesties zoals over woekerpolissen, rentederivaten, aardbevingsschade in Groningen, mededingingsinbreuken,  beleggingsfraudes, etc.  Het financieren van massaschadeclaims is zeer toe te juichen en is een diverse landen een beproefd middel om de toegang tot het recht (rechtstatelijk beginsel “access to justice”) van grote groepen benadeelden te waarborgen. In veel gevallen is individuele toegang tot het recht namelijk veel te kostbaar en dus theoretisch. Om daaraan tegemoet te komen mogen derden vorderingen overnemen en mogen zij daarover procederen. Daarbij moet gewaarborgd blijven dat advocaten niet werken op basis van no cure no pay. In Nederland zijn behoorlijke principes uitgewerkt in de Claimcode 2011. In Nederland kennen wij sinds 2005 de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Nederlands loopt daarmee voorop in continentaal Europa. Een bijkomend  voordeel is dat vonnissen van Nederlandse rechters in Europa afdwingbaar zijn.  De Zuid-as concurreert daarbij met Londen. Het afwijzen van een nieuwe vorm van rechtsbescherming die aantoonbaar grensoverschrijdend kan werken zou kortzichtig zijn en riekt naar provinciale nostalgie.  (Link: https://fd.nl/ondernemen/1229352/investeerders-zien-massaclaims-als-een-mooie-diversificatie-van-portefeuille)

 

Deel bijdrage: