W&I-verzekeringen voor <25 mio. transacties?

Door Thom Schölvinck en Julien van Oosten.

Een warranty & indemnity verzekering (W&I-verzekering) is een instrument dat steeds vaker wordt gebruikt in de Nederlandse fusie- en overnamemarkt.
In 2023 werd in Europa bij slechts 4% van de transacties van minder dan € 25 miljoen gebruikgemaakt van een W&I-verzekering (tegen 42,5% voor grotere transacties). Desondanks zijn er recente ontwikkelingen die W&I-verzekeringen interessant maken voor kleinere transacties.
In deze blog geven we achtereenvolgens aan (i) wat een W&I-verzekering is, (ii) welke redenen er zijn om W&I-verzekering te gebruiken en (iii) waarom een W&I-verzekering ook voor kleinere transacties interessant wordt.

 

Wat is een W&I-verzekering?

Een W&I-verzekering is een gespecialiseerde verzekering die wordt gebruikt bij fusies en overnames om kopers en verkopers te beschermen tegen schendingen van garanties en (fiscale) vrijwaringen in de koopovereenkomst.

Er bestaan twee soorten polissen: Verkoperspolissen beschermen de verkoper tegen claims van kopers. Koperspolissen beschermen de koper tegen financiële verliezen als gevolg van inbreuken op garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst. De meeste W&I-verzekeringen zijn  koperspolissen (in Europa 96%).

Wij hanteren de volgende beoordelingscriteria voor W&I-verzekeringen: 

(i) polislimieten (de maximale uitkering onder een polis, meestal als percentage van de transactiewaarde); 

(ii) eigen-risico (wordt door verzekerde – dus meestal de koper ! – betaald voordat dekking van kracht wordt en wordt soms verdeeld tussen koper en verkoper); 

(iii) dekkingsperiode (bij voorkeur overeenkomend met de garantietermijnen); 

(iv) (standaard-) uitsluitingen (bijv. issues die tijdens het due diligence aan het licht zijn gekomen, fraude, en toekomstgerichte verklaringen); en 

(v) het acceptatieproces (grondige beoordeling transactiedocumentatie, due diligence rapporten en garantiebijlage, door verzekeraar).

Belangrijkste redenen voor W&I-verzekering

Een W&I-verzekering biedt ontegenzeggelijk voordelen bij fusies en overnames. Voor kopers zitten die in competitief zijn in een bieding en bescherming tegen onbekende risico’s en garantiebreuken, wat het vertrouwen in de deal vergroot en mogelijk gunstigere financieringsvoorwaarden mogelijk maakt.

Verschillende types verkopers hebben eigen redenen om een W&I verzekering te nemen. De verzekering beperkt verkoper’s aansprakelijkheid door het risico van garantie-inbreuk over te dragen aan de verzekeraar, waardoor de transactie sneller kan worden gesloten met minder zekerheidseisen van de kant van koper.

Het helpt risico’s te beperken door financiële verliezen als gevolg van schendingen van garanties, over te dragen aan de verzekeraar. Voor een verkoper is hierdoor een ‘clean exit’ mogelijk, wat relevant kan zijn voor de verkopers voor wie het blijven dragen van risico een reden kan zijn van een transactie af te zien. Verder kan de verzekering ingezet worden waar behoud van de relatie tussen koper en verkoper in de toekomst wenselijk is.

Een W&I-verzekering is daarmee een goede manier om de onderhandelingen te vergemakkelijken door discussies over omstreden garantieclausules te beperken.

Tijd en geld werken niet meer tegen W&I-verzekeringen: tijdlijnen voor het afsluiten van een W&I-verzekering zijn in de afgelopen jaren steeds korter geworden: binnen twee weken is gangbaar en onder omstandigheden is sneller zelfs mogelijk. De kosten zijn sinds de eerste dagen van dit type verzekering drastisch gedaald en daardoor is dit middel ook binnen handbereik van de MKB-verkoper.

Onder de huidige marktomstandigheden zijn transacties rond € 10 miljoen verzekerbaar voor een instap-fee vanaf € 50k (inclusief premies, inclusief underwriter fee en assurantiebelastingen).

Integratie van W&I in het overnameproces

Om W&I-verzekeringen succesvol te gebruiken bij een overname, is het essentieel om de mogelijkheden in een vroeg stadium bespreekbaar zodat het overnameproces hierop wordt ingericht. Zo moeten er goede afspraken worden gemaakt over het due diligence-onderzoek om een soepele samenwerking te bevorderen, de kans op geschillen te beperken en vrijwaringen in het overnamecontract zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast kan het gebruik van een W&I-verzekering als onderhandelingspunt worden ingezet. Een strategische inzet van W&I-verzekeringen kan zodoende het overnameproces optimaliseren.

Wilt u advies over een W&I-verzekering, of heeft u andere vragen over fusies en overnames? Neem dan contact op met ons Corporate | M&A team Marein Smits, Thom Schölvinck, Tim Carapiet-Petit, Lisette Oosterveen, Thédoor Melchers, Esra Koopman, Julien van Oosten en Bart Dreef.

Deel bijdrage: