Bas van Vliet

Bas van Vliet

Specialisaties

Bas is gespecialiseerd in civiel- en publiekrechtelijk bouwrecht. Hij adviseert in het bijzonder over geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers, arbitrage, bouwgebreken, aanbestedingsgeschillen, architectenrecht, burenrecht en ruimtelijk bestuursrecht.

Bijzonderheden

• Sinds zijn afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam is Bas gevestigd als advocaat te Amsterdam. Voor zijn overstap naar Wintertaling was Bas partner bij Lexence.
• Van 2002 tot en met 2014 was Bas lid van de Raad van het stadsdeel Amsterdam Oost, waarvan de laatste jaar tevens fractievoorzitter. Gedurende zijn raadlidmaatschap was hij lid van de commissie Wonen en Grote Projecten.
• Bas heeft de post-doctorale Grotiusopleiding Milieurecht gevolgd.

Terug

Floris Pijls

Floris Pijls

Expertise

Floris staat aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en adviseurs bij ten aanzien van bijvoorbeeld het opstellen, controleren en uitleggen van aanbestedings- en ontwikkelingsdocumenten, (geïntegreerde) aannemingsovereenkomsten (‘design & construct’) en adviseurscontracten.

Hij ondersteunt tevens bij de uitvoering van aannemingsovereenkomsten en de begeleiding van bouwprojecten. Indien nodig treedt hij doortastend op in (spoed)procedures bij de rechtbank of in arbitrage over bijvoorbeeld aanbestedingen, geschillen over meer- en minderwerk (VTW/AWR), bouw- en installatiegebreken, ontwerpfouten, bouwtijdverlenging en betalingsgeschillen (beslag, retentierecht).

Floris heeft veel ervaring met de toepassing en uitleg van de verschillende standaardvoorwaarden die in de bouw worden gehanteerd, zoals de Woningborg garantieregeling, de DNR, de UAV 1989 en 2012 en de UAV-GC.

• Floris volgde de specialisatiecursus Privaatrechtelijk Bouwrecht bij het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag.
• Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten en adviseert op het gebied van bouwrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht.

Terug