Specialisaties

Vastgoed, projectontwikkeling, huurrecht en privaatrechtelijk bouwrecht.

Roeland van Ruth heeft een advies- en procespraktijk die zich richt op commercieel onroerend goed en is gespecialiseerd op het gebied van vastgoedtransacties, projectontwikkeling, huurrecht bedrijfsruimte en privaatrechtelijk bouwrecht.

Roeland adviseert en begeleidt cliënten in onderhandelingen, bij koop/verkoop van vastgoed en (her)ontwikkelingen. Ook heeft hij ruime ervaring in het opstellen van (vastgoed)contracten, zoals huurcontracten, koopovereenkomsten, samenwerkings- en realisatieovereenkomsten (intentieovereenkomsten, anterieure exploitatieovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten). Roeland treedt op voor investeerders, retailers (winkelketens), beheerders, ontwikkelaars, aannemers, opdrachtgevers, verhuurders en huurders.

Roeland studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2006 beëdigd als advocaat.

Track record
  • Begeleiden/adviseren van een internationaal woonwarenhuis bij de aankoop van diverse locaties ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van nieuwe vestigingen en het opstellen en uitonderhandelen van de bijbehorende contracten (koopovereenkomsten, anterieure exploitatieovereenkomsten).
  • Het adviseren van een groot woonwarenhuis bij de aankoop van grond ten behoeve van de realisatie van een opslag- en afhaalmagazijn en het opstellen en uitonderhandelen van de gewenste geïntegreerde aannemingsovereenkomst.
  • Begeleiden van een retailer bij een vastgoedtransactie middels de (gefaseerde) overname van een (vastgoed)vennootschap en het opstellen en uitonderhandelen van de aandelenkoopovereenkomst.
  • Adviseren van een professionele investeerder bij de verhuur van verschillende (horeca)bedrijfsruimten en het opstellen van de benodigde huurcontracten.
  • Namens een investeerder onderhandelen met huurders over huurbeëindiging in verband met een door die investeerder gewenste herontwikkeling van het object.
  • Voor een opdrachtgever opstellen van een (standaard) aannemingsovereenkomst, het administratieve bestek en een (standaard) coördinatie-overeenkomst.