Op 24 mei 2022 organiseert Wintertaling samen met InsingerGilissen | A Quintet Private Bank een besloten themabijeenkomst over steunstichtingen.

Als ervaringsdeskundigen zullen daar spreken Ivo Lurvink (Koninklijk Concertgebouw) en Jonathan Barth (Wintertaling).

In Nederland zijn honderden instellingen waarbij een Raad van Toezicht en Bestuur toezicht houden op ‘not-for-profit’ activiteiten in de cultuur, zorg, onderwijs maar ook in de filantropie. Vaak zijn de instellingen georganiseerd als stichting waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar een uitvoeringsorganisatie (hoofdactiviteit) met daarnaast een of meerdere entiteiten die zorg dragen voor de financiering van de hoofdactiviteit (steunstichting of ‘vrienden van’). In het subtiele spel van samenwerking tussen directie/bestuur van de hoofdactiviteit en dat van de financierende instelling kunnen zich soms ingewikkelde vragen voordoen over de verantwoordelijkheden maar ook over hoe ver de betrokkenheid van beide instellingen reikt.

Van belang is dat de verantwoordelijkheden hierbij goed zijn afgebakend en dat ieder zijn werkterrein respecteert. Dat kan lastig worden bij bijvoorbeeld fraude of conflicten, maar ook in andere situaties.

#Wintertaling #Insingergilissen #steunstichtingen #foundation #filantropie