Weblog

Flexibel werken anno 2016 – Blog Jennifer Horsten

Op 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden, van toepassing op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Met de Wfw krijgen werknemers het recht om hun werkgever te verzoeken de arbeidsduur, de werktijden en/of de arbeidsplaats te wijzigen. Maar let op: de wet geeft geen recht op flexibel werken. De werkgever is volgens de wet namelijk niet verplicht om het verzoek van de werknemer altijd in te willigen.

Klik hier voor het artikel

Wel een vergunning, maar toch niet bouwen – Blog Bas van Vliet

Bij alle bezwaren die door omwonenden tegen diverse bouwplannen worden gemaakt, komt het niet zo vaak voor dat –nadat zonder succes tegen bestemmingsplan(-wijziging) en omgevingsvergunning (bouwvergunning) bezwaar is gemaakt – ook nog eens de privaatrechtelijke weg wordt bewandeld. En als dat wel gebeurt, komt het ook niet zo vaak voor dat dit in kort geding tot een bouwverbod leidt.

Klik hier voor het artikel

Winstafdracht als schadevergoeding, oftewel ‘pluk ze’ volgens het civiele recht – Blog Edo Smid

Artikel 6:104 BW is een bijzonder artikel waarvan de toepassing in de rechtspraak nog onderontwikkeld is. Waar gaat het om?

Het artikel luidt als volgt: “Indien iemand die op grond van een onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.”

Klik hier voor het artikel

‘Denk eerst klein’ en ‘van 13 naar 12’ – nieuws over jaarrekeningen – Blog Marein Smits & Tim Carapiet

Per 1 november 2015 is boek 2 BW aangepast voor de jaarrekeningen en de publicatietermijnen daarvoor. Een nieuwe categorie ondernemingen is geïntroduceerd: de micro-onderneming. De criteria voor klein, middelgroot en groot zijn aangepast. De aloude 13-maanden termijn voor publicatie is verkort tot 12 maanden. De opmaaktermijn is verkort tot 10 maanden. Ten slotte geldt voor ondernemingen in bepaalde sectoren een aanvullende publicatieplicht over betalingen verricht aan overheden.

Klik hier voor het artikel

Het levenstestament: regie in eigen hand – Blog Joep Verspaget

De levensverwachting stijgt en de medische mogelijkheden zijn legio. Echter, waar mogelijkheden zijn, dienen keuzes te worden gemaakt. Stelt u zich eens voor. Een vreselijk ongeluk, maar niet fataal. U zult voortaan als de zogenaamde ‘kasplant’ door het leven gaan. Nooit gedacht, nooit gewenst. Uw echtgenoot meent dat te weten. Echter, het kroost denkt daar fundamenteel anders over.

Klik hier voor het artikel

Aangeven contant zwart spaargeld voordelig – Blog Martin Lambregts

‘Zwart geld ook niet meer veilig in Oostenrijk’, zo berichtte de NOS afgelopen maand. Oostenrijk was het laatste land in de Europese Unie waar men zonder dat de fiscus dat hoefde te weten een spaarpotje kon hebben.

Klik hier voor het artikel

WBSO: Cadeautje van de overheid voor Nederlandse startups – Blog Martin Lambregts

Een van de vele redenen waarom startups er goed aan doen om zich in Nederland te vestigen is dat de Nederlandse overheid een aantal cadeautjes heeft verstopt in het Nederlandse belastingstelsel voor innovatieve bedrijven en ondernemingen. Martin Lambregts, fiscaal advocaat bij Wintertaling, licht de WBSO toe als voordeel voor startups in Nederland.

Klik hier voor het artikel

Groepsvrijstelling 403-verklaring: gevolgen hoofdelijke aansprakelijkheid moedermaatschappij – Blog Jelle van der Beek

Een schikking die een crediteur met een dochtervennootschap treft, brengt – wanneer sprake is van een zogenoemde 403-verklaring – niet zonder meer met zich mee dat de betreffende crediteur afstand heeft gedaan van haar vorderingsrecht jegens de moedermaatschappij. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van een moedermaatschappij zelfstandig nakoming van een verbintenis kan worden gevorderd.

Klik hier voor het artikel