Wintertaling is thuis in alle juridische aspecten van het vastgoed.

Wintertaling heeft ruime ervaring met adviseren en procederen over alle aspecten die komen kijken bij vastgoed, vanaf de grondverwerving tot en met de exploitatie. Onze deskundigheid beslaat zowel de publiekrechtelijke aspecten als de privaatrechtelijke kanten van het vastgoed.

We staan dicht bij de praktijk en kunnen u dan ook goed bijstaan als juridische en strategische partner.

Publiekrechtelijk:

 • voorkeursrecht gemeenten
 • bestemmingsplannen
 • omgevingsvergunningen
 •  handhaving

Privaatrechtelijk:

 • gronduitgifte
 • anterieure overeenkomsten
 • koop/verkoop
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • vastgoedstructuren- en financieringen
 • projectontwikkeling
 • aanbesteding
 • aanneming van werk
 • geschillen tijdens de bouw (bouwtijdverlenging, meer/minderwerk, oplevering, belendingsschade)
 • gebreken
 • huur/verhuur
 • splitsing

Wintertaling Notariaat heeft zich per 1 maart aangesloten bij Hermans & Schuttevaer Amsterdam. Wintertaling biedt op dit moment geen notariële diensten aan. Voor notariële zaken verwijzen wij u door naar notarissen@herschut.nl