Wilfred Groustra

Wilfred Groustra: advocaat met brede praktijkervaring geënt op specialisaties: onroerend goedrecht (Grotius-specialisme), en arbeidsrecht (Grotius- specialisme)
Wilfred Groustra is al meer dan vijfentwintig jaar advocaat en één van de founders van Wintertaling Advocaten.
Zijn praktijk richt zich op de advisering en begeleiding in procedures van ondernemers en ondernemingen.
Vanuit de achtergrond van een algemene praktijk waarin Wilfred onder meer ook als faillissementscurator heeft opgetreden, heeft hij de keuze gemaakt om een brede praktijkervaring te enten op specialisatieopleidingen. Daartoe heeft hij de specialisatie opleiding Grotius vastgoed gevolgd en recent de Grotius arbeidsrecht (Grotius geldt voor de rechtspraktijk als de zwaarste specialisatieopleiding). Ook volgde Wilfred de VBR-A/IBR Specialisatieopleiding Privaatrechtelijk Bouwrecht. Wilfred treedt dan ook veelvuldig op in typische onroerend goed zaken zoals bouwzaken, aankoop-/verkoop en wat dies meer zij.

Naast het speerpunt van zijn onroerend goedpraktijk adviseert Wilfred van oudsher uitzendbureaus (waarvan hij inmiddels een cliënt al bijna 25 jaar tot zijn trouwe cliënten kan rekenen).
Die advisering betreft tal van arbeidsrechtelijke vraagpunten (de WWZ, WAB maar ook de Waadi voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden maar bijvoorbeeld ook de afbakening van arbeidsovereenkomst en opdracht).

In dit kader behandelt Wilfred ook specifiek zaken die betrekking hebben op cao-recht (avv en dispensatie-perikelen).

Tegelijkertijd benadert hij de praktijk nog steeds met een brede blik en niet beperkt door de bril van uitsluitend specialismes. Een zodanig brede blik past in zijn visie op de realiteit dat een juridisch geschil vaak wordt veroorzaakt door een complex aan factoren en de oplossing/beste benadering vaak niet ligt op een eenzijdige focus vanuit één specialisme. De crux zit veelal eerder in de analyse van het geheel, de hoofdzaken onderscheiden van de bijzaken. Deze benadering heeft zich bewezen effectief te zijn. Deze benadering betekent ook dat Wilfred succesvol kan optreden in zaken die niet direct binnen zijn twee Grotius- specialismen vallen. Zo heeft Wilfred een grote schadezaak gevoerd voor een groep tuinders in het kader van de Rampenwet. Maar Wilfred heeft ook herhaaldelijk opgetreden in geschillen binnen maatschappen/MSB (medisch specialistisch bedrijf) in de medische sector.
Ook heeft hij recent nog een complexe zaak tegen een bank tot een oplossing gebracht met betrekking tot (onterecht) bijzonder beheer en schade uit rentederivaten (in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB c.q. door dat Herstelkader op creatieve wijze juist niet bepalend te doen zijn).

Wilfred als ondernemer adviseert bedrijven graag, en vooral vanwege het preventieve element daarin: duidelijkheid te creëren in onderlinge relaties zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn.
En waarmee het meest effectief geschillen kunnen worden voorkomen.
Als procesadvocaat leunt Wilfred sterk op analyse van de sterktes/zwaktes om daarmee de proceskansen goed in te schatten en de keuze te maken waar c.q. met welke strategie de doelen kunnen worden behaald. Het daarbij ‘out of the box’-denken is een van Wilfreds sterkste kanten.

Naast zijn advocatenpraktijk vervult Wilfred diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de bezwaarcommissie van de Raad voor Rechtsbijstand.

Afgestudeerd: Nederlands recht Erasmus Universiteit Rotterdam (met hoofdvakken aan de Rijksuniversiteit Leiden)
Beëdigd als advocaat: oktober 1989
Oprichting eerste eigen kantoor: 1998 (Amsterdam)
Oprichting Wintertaling advocaten: 1 januari 2006
Lid Vereniging vastgoed juristen VVJJ
Lid vereniging arbeidsrecht advocaten VAAN