Wilfred Groustra

Specialisaties

Studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde diverse hoofdvakken aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens het laatste jaar van zijn studie was hij als plaatsvervangend griffier werkzaam bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. In 1989 is hij beëdigd als advocaat.

Bijzonderheden

• Wilfred Groustra heeft in 1997 de specialisatie-opleiding Onroerend Goed van de Grotius Academie cum laude afgerond.
• Hij is docent privaatrecht aan de opleiding Bedrijfs Onroerend Goed van de Stichting Opleiding Makelaardij, het opleidingsinstituut van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
• Lid van de Vereniging van Bouwrecht.

Workshop presentatie: “Uitzendovereenkomsten na de WWZ”

Vonnis rechtbank Amsterdam 4 juli 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:5783): Kentering in de rechtspraak betreffende payrolling (maar ook voor ‘gewone’ uitzendovereenkomsten): de allocatiefunctie als onderscheidend criterium ‘exit’?

Naschrift bij de reactie van mr. W.O. Groustra op het artikel Payrolling uitholling werknemersbescherming of gat in de markt.

Reactie op het artikel Payrolling uitholling werknemersbescherming of gat in de markt. E.M. Hoogeveen Arbeidsrecht 2012 6

Arbeidsrecht 2012 afl 5 – artikel 27 (reactie Hoogeveen op reactie Groustra)

Artikel Wilfred Groustra 2012: Payrolling en de allocatieve functie

Terug