Specialisaties

Thom Schölvinck houdt zich bezig met de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en adviseert ondernemingen over diverse vraagstukken op het gebied van fusies, overnames, joint-ventures, private equity transacties. Hij treedt op voor nationale en internationale ondernemingen.

Thom is sinds 2013 verbonden aan Wintertaling. Hij studeerde Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Track record