Kristianne Voorn

Specialisatie:

Kristianne Voorn werkt als kandidaat-notaris bij Wintertaling op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het oprichten van vennootschappen, aandelenleveringen, aandelenuitgiftes en het wijzigen van statuten.

Haar interesse gaat uit naar vraagstukken van bestuurdersaansprakelijkheid en corporate governance.

Kristianne is ook betrokken bij de start-up desk van Wintertaling.

Bijzonderheden:
  • Kristianne is in 2014 afgestudeerd in notarieel recht aan de Universiteit Leiden met het scriptie-onderwerp: het nieuwe artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek, de knelpunten bij het uitkeren van dividend aan aandeelhouders van een besloten vennootschap en de verhoging van de bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Kristianne is in 2015 afgestudeerd in Nederlands belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam met het scriptie-onderwerp: mismatches bij hybride geldverstrekkingen in de vennootschapsbelasting, de discussie omtrent winstdrainage bij concernfinanciering in Nederlands en internationaal perspectief.
Track record

Kristianne Mena track record 

M&A team track record

Startups Track Record