Jelle van der Beek

Oud-notaris / of counsel

Jelle van der Beek begon zijn loopbaan in 1990 als kandidaat-notaris in een van de grotere kantoren van Amsterdam.
Hij is in 2001 benoemd tot notaris. In 2006 is hij een van de oprichters van Wintertaling geweest.
Jelle is onder meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast bezig met het opzetten van zakenrechtelijke vastgoedstructuren.

Wegens persoonlijke omstandigheden is hij per 1 februari 2017, op eigen verzoek, eervol als notaris ontslagen. Thans is hij nog, parttime, als of counsel aan het kantoor verbonden.
Jelle treedt niet op als extern jurist, maar in zijn hoedanigheid als of counsel levert hij, intern, inhoudelijk en structureel advies in diverse notariële zaken.