Startups

Wintertaling StartupDesk

Wintertaling is de juridische partner van Rockstart bij de Smart Energy Accelerator programma’s voor 2017-2019! 

In dit jaarlijkse programma van 150 dagen worden 10 internationale startups intensief begeleid door Rockstart en externe mentoren om deze te helpen bij verdere ontwikkeling. De accelerator richt zich op smart energy startups, denk aan ontwikkelaars van zonnecellen, IoT om de energiehuishouding thuis te reguleren, een social network rondom het besparen en produceren van energie etc. Wintertaling is de juridische adviseur en sparring partner van de deelnemende startups. Check https://www.rockstart.com/accelerator/smart-energy/voor antwoorden en deelname.

De tijd dat men vanuit de schoolbanken in loondienst ging en dat ook bleef tot aan de pensioengerechtigde leeftijd ligt definitief en ver achter ons. Ondernemen is de regel geworden, getuige de enorme toename van het aantal zzp’ers en de vele “Centres for Entrepreneurship”. Onder de naam StartupDelta wil de Nederlandse overheid Nederland omtoveren tot ‘Europe’s largest ecosystem for startups’, een omgeving waar ‘entrepreneurs stand up, start up and scale up’. Wintertaling draagt daar graag aan bij en heeft daarom een StartupDesk opgezet.

Met de juridische, fiscale en notariële begeleiding van de Wintertaling StartupDesk kunnen startups uitgroeien van een eenmanszaak op zolder tot een multinationaal concern dat zich uitstrekt over meerdere continenten. Voor iedere fase in de ontwikkeling van een startup biedt onze StartupDesk de juiste begeleiding en het juiste advies.

In tegenstelling tot veel professionele juridische adviseurs erkennen wij het belang van het gebruik van ervaren advocaten. Vanuit onze rol als adviseur bij grote ondernemingen begrijpen wij de essentie van het juiste juridische advies in de beginfase van een startup of bij het aantrekken van externe financiers.

De Wintertaling StartupDesk bestaat uit een adviesteam van specialisten op het gebied van fiscaal, ondernemings- en arbeidsrecht én een notaris. Veel van onze startups worden opgestart door ondernemers met ervaring, maar wij adviseren ook universitaire spin-outs en door studenten opgestarte startups.

Wat bieden wij?

Wij adviseren in elke fase van de startup, zowel in de conceptfase als op het moment dat professionele financiers worden betrokken in het project.

Zo kunnen wij onder andere in het vroegste stadium adviseren welke rechtsvorm het beste kan worden gekozen voor elke individuele startup, in het licht van aansprakelijkheidsrisico’s en de in de opstartfase te behalen fiscale voordelen. De gewenste rechtsvorm (bijvoorbeeld een BV) kan bovendien in-house door onze notaris worden opgericht.

Wanneer je als startup externe financiers binnenhaalt, kunnen wij je adviseren over de voorwaarden waaronder deze partijen deelnemen aan de startup. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en de praktijk leert dat juridische assistentie in deze fase van groot belang is voor oprichters van de startup.

Over het algemeen hebben venture capitalists of andere externe financiers meer ervaring als het gaat om onderhandelen over financieringsvoorwaarden. Met ons advies voorkom je dat je het roer uit handen moet geven aan de investeerder: jij blijft in de driver’s seat.

Wij treden op als trusted advisor voor al onze startups. Vanuit die rol signaleren wij niet alleen problemen maar juist ook juridische kansen. Waar nodig voorzien wij de startup van een passende oplossing en het juiste advies.

Fixed Fee

Wij begrijpen de uitdagingen die komen kijken bij het starten van een nieuwe business en zijn van mening dat juist in die opstartfase de juiste juridische begeleiding het hardste nodig is. Aangezien dat vaak ook de fase is waarin de financiële middelen schaars zijn, werken wij met vaste tarieven die zekerheid geven over de verwachten kosten. Daarnaast zijn wij flexibel in het maken van heldere afspraken met betrekking tot de betaling.

Een uur gratis (telefonisch) consult

Wij bieden bovendien al onze startups één uur gratis (telefonisch) consult. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je met al je juridische vragen bij ons terecht kunt zonder dat je daarvoor direct een factuur ontvangt. Dit biedt onze startups de ruimte om onbelemmerd de telefoon te pakken voor de acute juridische vragen, en geeft ons juist de kans om actief mogelijke juridische risico’s te ontdekken die vragen om een snelle en adequate oplossing.

Zie ook: Startups Track Record

Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@wintertaling.nl of klik rechts op één van de teamleden voor de directe contactgegevens.