Startups

Wintertaling StartupDesk

Wintertaling is de juridische partner van Rockstart en Go-NH accelerators!

Rockstart: In dit jaarlijkse programma van 100-150 dagen worden ongeveer 10 internationale startups intensief begeleid door Rockstart en externe mentoren om deze te helpen bij verdere ontwikkeling. De verschillende accelerators hebben hun eigen focus: Wintertaling is de juridische adviseur en sparring partner van de deelnemende startups aan Smart-Energy SEA4 (2017-2018), SEA5 (2018-2019) en SEA6 (2020), en Artificial Intelligence AIA1 (2017-2018) en AIA2 (2018-2019).

Go!-NH: Binnen de Go-NH accelerator van de provincie Noord-Holland, worden 10 startups, innovatieve MKB-bedrijven, grote organisaties en instellingen drie maanden bijgestaan in hun verdere ontwikkeling van hun innovatieve oplossing rondom het thema van het jaarlijkse en levert het juridische inzicht dat iedere startup en scaleup nodig heeft om verder te ontwikkelingen en bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het programma. Wintertaling is sinds het begin van dit regionale innovatie- en accelerator pro­gramma als partner betrokken bij de edities duurzame mobiliteit (20182019), circulaire economie (20182019) en duurzame innovatie (2020).

De tijd dat men vanuit de schoolbanken in loondienst ging en dat ook bleef tot aan de pensioengerechtigde leeftijd ligt definitief en ver achter ons. Ondernemen is de regel geworden, getuige de enorme toename van het aantal zzp’ers en de vele “Centres for Entrepreneurship”. Onder de naam TechLeap (voorheen: StartupDelta) wil de Nederlandse overheid Nederland omtoveren tot ‘Europe’s largest ecosystem for startups’, een omgeving waar ‘entrepreneurs stand up, start up and scale up’. Wintertaling draagt daar graag aan bij met haar StartupDesk .

Met de juridische en notariële begeleiding van de Wintertaling StartupDesk kunnen startups uitgroeien van een eenmanszaak op zolder tot een multinationaal concern dat zich uitstrekt over meerdere continenten. Voor iedere fase in de ontwikkeling van een startup biedt onze StartupDesk de juiste begeleiding en het juiste advies.

In tegenstelling tot veel professionele juridische adviseurs erkennen wij het belang van het gebruik van ervaren advocaten. Vanuit onze rol als adviseur bij grote ondernemingen begrijpen wij de essentie van het juiste juridische advies in de beginfase van een startup of bij het aantrekken van externe financiers.

Een kantoor-breed adviesteam van specialisten zet haar ruime ervaring in vanuit ons kantoor en binnen verschillende accelerator programma’s en initiatieven (bijv. Rockstart, Go-NH, Capital Tour XXL/Amsterdam Capital House). Onze startups variëren van doorgewinterde ondernemers, disrupting uitvinders en universitaire spin-offs. Omdat wij ook professionele investeerders en angels bijstaan, weten we waar we over praten.

Wat bieden wij?

Advies vanaf de oprichtingsfase, bij financieringsrondes tot en met de exit. Wij helpen startups alle juridische uitdagingen te tackelen tijdens hun levensloop, zoals het opstellen van contracten en reglementen, bij groei en conflicten. Daarbij houden we rekening met hun financiële mogelijkheden. Met begeleiding van de advocaten en notaris van de Wintertaling StartupDesk groeit jouw startup van een briljant team met een briljant idee, tot een multinationaal concern.

Zo kunnen wij onder andere in het vroegste stadium adviseren welke rechtsvorm het beste kan worden gekozen voor elke individuele startup, in het licht van aansprakelijkheidsrisico’s en de in de opstartfase te behalen fiscale voordelen. De gewenste rechtsvorm (bijvoorbeeld een BV) kan bovendien in-house door onze notaris worden opgericht.

Wanneer je als startup externe financiers binnenhaalt, kunnen wij je adviseren over de voorwaarden waaronder deze partijen deelnemen aan de startup. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en de praktijk leert dat juridische assistentie in deze fase van groot belang is voor oprichters van de startup.

Over het algemeen hebben venture capitalists of andere externe financiers meer ervaring als het gaat om onderhandelen over financieringsvoorwaarden. Met ons advies voorkom je dat je het roer uit handen moet geven aan de investeerder: jij blijft in de driver’s seat.

Wij treden op als trusted advisor voor al onze startups. Vanuit die rol signaleren wij niet alleen problemen maar juist ook juridische kansen. Waar nodig voorzien wij de startup van een passende oplossing en het juiste advies.

Fixed Fee

Wij begrijpen de uitdagingen die komen kijken bij het starten van een nieuwe business en zijn van mening dat juist in die opstartfase de juiste juridische begeleiding het hardste nodig is. Aangezien dat vaak ook de fase is waarin de financiële middelen schaars zijn, werken wij waar mogelijk met vaste tarieven die zekerheid geven over de verwachten kosten. Daarnaast zijn wij flexibel in het maken van heldere afspraken met betrekking tot de betaling.

Een uur gratis (telefonisch) consult

Wij bieden bovendien al onze startups één uur gratis (telefonisch) consult. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je met al je juridische vragen bij ons terecht kunt zonder dat je daarvoor direct een factuur ontvangt. Dit biedt onze startups de ruimte om onbelemmerd de telefoon te pakken voor de acute juridische vragen, en geeft ons juist de kans om actief mogelijke juridische risico’s te ontdekken die vragen om een snelle en adequate oplossing.

Zie ook: Startups Track Record

Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@wintertaling.nl of klik rechts op één van de teamleden voor de directe contactgegevens.