Corporate M&A

Brede expertise en ruime ervaring worden snel en flexibel ingezet

Vastgoed & Bouwrecht

Wintertaling is thuis in alle juridische aspecten van het bouwrecht

Geschillen & Insolventie

Wintertaling is thuis in alle juridische aspecten van het bouwrecht

Klantgericht, ondernemend en deskundig

Wintertaling bestaat al meer dan 10 jaar en beidt ondersteuning op het gebied van Corporate M&A, Vastgoed & Bouwrecht en Geschillen & Insolventie

Onze advocaten staan ingeschreven in het rechtsgebiedenregister de Amsterdamse Orde van Advocaten. 

Wintertaling wijst erop dat voor de ontvangst van gelden van derden het volgens de Verordening op de Advocatuur noodzakelijk is, ter vermijding van verwarring, dat een advocatenkantoor is aangesloten bij een interne of externe stichting Derdengelden. Wij wijzen erop dat Wintertaling niet is aangesloten bij een Stichting Derdengelden, intern noch extern. Daarom kan Wintertaling geen gelden van derden, waaronder begrepen haar opdrachtgevers, ontvangen. Betalingen door opdrachtgevers van aan opdrachtgevers geldig uitgebrachte facturen gelden niet als ontvangst van gelden van derden.

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas