Presentaties Workshops 2014

Betrekken van investeerders: over verschillende wijzen waarop de investeerder kan deelnemen (Sabine van Suijdam & Tim Carapiet)

Presentatie – Betrekken van investeerders

Nieuw Erfrecht na ruim een decennium (Joris van Kerkhof)

Presentatie – Nieuw Erfrecht

De Payroll en andere flexwerkovereenkomsten (Wilfred Groustra)

Presentatie – Payroll- en andere flexwerkovereenkomsten

Overnamefinanciering en bestuurdersaansprakelijkheid (Marein Smits & Taco Heerkens Thijssen)

Workshop – Overnamefinanciering en bestuurdersaansprakelijkheid

Verhoudingen tussen aandeelhouders – in overeenkomst of statuten? (Sabine van Suijdam / Jelle van der Beek)

Presentatie – Verhoudingen tussen aandeelhouders – in overeenkomst of statuten

Doorstart: civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten (Dennis Evertsz & Tim Carapiet)

Presentatie – Doorstart – civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten

Vergunningvrij bouwen (Bas van Vliet)

Presentatie – Vergunningvrij bouwen

Familiebedrijf: bedrijfsopvolging – fiscale en juridische aspecten (Marein Smits & Charles Langereis)

Presentatie – Opvolging binnen familiebedrijf