Litigation

Wintertaling beschikt over ervaren advocaten die u kunnen bijstaan in juridische geschillen. In internationale kwesties doen wij een beroep op buitenlandse advocaten in onze netwerken.

Gelijk heb je niet, dat krijg je en dat is de kunst. Onze aanpak focust op resultaten, waarbij wij out of the box denken en persoonlijke dienstverlening voorop staat. Oplossingen voor bestaande geschillen worden op efficiënte wijze verkregen en nieuwe geschillen worden voorkomen of met korte termijnen zo klein mogelijk gehouden.

Wij hebben ruime ervaring in huis met:

 • bodem- en kortgeding-procedures
 • procedures voor de Ondernemingskamer
 • procedures voor de Netherlands Commercial Court
 • arbitrageprocedures
 • voorlopige getuigenverhoren, voorlopige deskundigenberichten en -verhoren
 • Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade-procedures
 • Wet Financieel Toezicht-procedures ter zake boeteoplegging door De Nederlandse Bank
 • internationale geschillen
 • onrechtmatige daad, contractuele kwesties
 • ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, aandeelhoudersgeschillen (‘corporate governance, corporate litigation’)
 • aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • insolventierechtelijke kwesties, waaronder geschillen met curatoren
 • beslag en executie
 • incassoprocedures
 • aansprakelijkheid van dienstverleners (fiscalisten, notarissen, advocaten, accountants en banken)
 • bouwgeschillen
 • civiele handhaving (‘private enforcement’) van het mededingingsrecht (schadevergoedingsprocedures wegens kartelinbreuken)
 • fiscale geschillen (boeteoplegging, boekenonderzoeken, inkeer, invorderings-kwesties en fiscale procedures)