Internationaal

Door het van oudsher open karakter van de Nederlandse economie is ons land sterk op het buitenland georiënteerd. Nederlandse bedrijven hebben veel contacten met het buitenland en veel buitenlandse bedrijven handelen met Nederlandse bedrijven, hebben hier vestigingen of investeren in Nederlandse bedrijven of onroerend goed. Grotere bedrijven komen naar Nederland, maar toenemend ook start-ups.  Bedrijven en fondsen vestigen zich hier om fiscale redenen via trustkantoren, maar ook wegens vertrek uit het Verenigd Koninkrijk wegens Brexit of juist weer vanwege de zeer sterke logistieke positie van Nederland met zijn grote lucht- en zeehavens, dan wel om redenen van een veilig en gunstig en stabiel  investeringsklimaat, zoals dat bijvoorbeeld geldt voor de vastgoedmarkt.  Dat alles wordt gecombineerd met een uitstekende internationale fiscale positie gedragen door vele belastingverdragen en een zeer betrouwbare fiscale rulingpraktijk.

De wereld biedt daarnaast ook volop uitdagingen voor Nederlandse bedrijven. Grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten brengen een berg van nieuwe juridische en fiscale vraagstukken met zich. U kunt zich daarvoor wenden tot de advocaten van Wintertaling.

Internationale onderwerpen die voorkomen:

M&A (internationale overnames en joint ventures)

 • grensoverschrijdende fusies
 • internationale verdragen zoals Weens-Koopverdrag, de CMR (internationaal transportrecht) of het Verdrag van New York voor arbitrage
 • Netherlands Commercial Court
 • internationale aanbestedingen en bouw
 • Europese regelgeving en verordeningen
 • projectontwikkeling en vastgoedbeleggingen door buitenlandse ondernemingen
 • nationaal en Europees mededingingsrecht
 • grensoverschrijdende investeringen
 • distributie- en agentuurovereenkomsten
 • internationale incasso en beslagen
 • internationaal vennootschapsrecht (zoals EESV)
 • Europese Insolventieverordening en internationale faillissementen
 • IND / immigratie en te werkstellingvergunningen voor non-EU professionals
 • complexe internationale nalatenschappen

Binnen ons kantoor worden diverse talen gesproken naast Engels ook Duits, Frans, Italiaans en Portugees.

Onze locatie is dicht bij het grootste vliegveld van Nederland: Schiphol 

Uitgebreid internationaal netwerk advocaten, accountants en fiscalisten

Als onafhankelijk kantoor van advocaten en notarissen zijn wij geheel vrij in de keuze van samenwerking met buitenlandse collega’s en professionals  van andere disciplines. Wij beschikken over een groot netwerk in binnen- en buitenland. Hierdoor hebben wij laagdrempelig en snel  toegang  tot buitenlandse collega’s voor vragen over buitenlands recht of u persoonlijk in het buitenland ondersteunen bij transacties en handelsmissies, zelfs naar opkomende landen zoals Iran.

Wintertaling werkt op niet-exclusieve basis vakinhoudelijk samen met Legal Netlink Alliance LNA. Hiermee beschikt Wintertaling over een uitgebreid netwerk van advocatenkantoren in de  belangrijkste jurisdicties, wereldwijd.

Voor informatie kunt u zich wenden tot uw eigen  contact binnen Wintertaling of tot :

Edo Smid
+31 (0) 6 53952014
edo.smid@wintertaling.nl

Marein Smits
+31 (0)20 5207681
marein.smits@wintertaling.com