Wintertaling is thuis in alle juridische aspecten van het bouwrecht.

Wintertaling Bouwrecht & Vastgoedrecht heeft ruime ervaring met adviseren en procederen over alle aspecten die komen kijken bij van het vastgoed- en bouwrecht. Wij staan aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs bij vanaf de grondverwerving en de uitvoering van bouwprojecten tot en met de exploitatie van het vastgoed. Onze deskundigheid beslaat zowel de publiekrechtelijke aspecten als de privaatrechtelijke kanten van het vastgoed.

Wij adviseren onder andere bij:

 • Contracteren
 • Procederen
 • Aanbestedingsgeschillen
 • Arbitrage
 • Architectenrecht
 • Burenrecht
 • Omgevingsrecht

Onze dienstverlening betreft onder meer:

Privaatrechtelijk:

 • Gronduitgifte
 • Anterieure overeenkomsten
 • Koop/verkoop/erfpacht
 • Splitsing
 • Bouwgebreken
 • Geschillen over meer- en minderwerk
 • Bouw- en installatiegebreken
 • Ontwerpfouten
 • Geschillen tijdens de bouw (bouwtijdverlenging, meer/minderwerk, oplevering)
 • Betalingsgeschillen (beslag, retentierecht)

Publiekrechtelijk:

 • Voorkeursrecht gemeenten
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen
 • Handhaving